Oljeutskiller
Rent vann - renere miljø

Oljeutskillere fra NVAS

Vertikale og horisontale oljeutskillere produsert i polyetylen i henhold til EN 858-1 godkjenning for vannstrømningshastigheter fra 1,5 til150 l/s. Produseres med eller uten slamfang. Oljeutskillerne har ingen bevegelige deler, som forklarer lang levetid og lite behov for service. Utskillerne er utstyrt med en effektiv fortetningsteknologi som forhindrer fortetning forårsaket av smuss, slam og biologisk vekst.

Våre oljeutskillere har stivhetsgaranti og tåler tunge jordmasser og grunnvann.

Utskillerne har teleskopisk mannskapsluke med integrert stige og to forseglinger som sikrer at det ikke blir lekkasje inn til, eller ut fra tanken.

Oljeutskillerne er CE merket og godkjent av Sintef.

Enkel og rask installasjon
Resirkulerbar
Korrosjonsbestandig

Bruksområder:
Regnvannsavrenning fra bensinstasjoner, parkeringsplasser og terreng.
Prosessvann fra bilvask og industri.

Tilleggsutstyr:
Bypass-systemer som kan brukes ved store vannmengder.
Flow kontroll kammere
Prøvetakerkammere
Alarmsystem
Lokk

Våre oljeutskillere i plast kan enkelt plasseres over bakken, eller graves ned.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no