Oljeutskiller

Rent vann - renere miljø

Mobil oljeutskiller i isolert krokkasse

Mobil oljeutskiller plassert i 30m³ isolert krokkasse.
Separatoren kan flyttes med krokbil eller kran, og har innløp og utløp i hver endevegg på container for enkel tilkobling.
Kan brukes separat eller som en del av renseprosessen.

- Standard EN124
- Slamfang 5000
- Olje lagring kapasitet 620l
- Effektiv kapasitet 4000l
- Vannstrømhastighet max 15 l/s
- Total kapasitet 10.000l
- Vekt totalt 3.400 kg
- 2 stk. inspeksjonsluker for tømming og vedlikehold.

Oljeutskillere fra NVAS

Vertikale og horisontale oljeutskillere produsert i polyetylen i henhold til EN 858-1 godkjenning for vannstrømningshastigheter fra 1,5 til150 l/s. Produseres med eller uten slamfang. Oljeutskillerne har ingen bevegelige deler, som forklarer lang levetid og lite behov for service. Utskillerne er utstyrt med en effektiv fortetningsteknologi som forhindrer fortetning forårsaket av smuss, slam og biologisk vekst.

Våre oljeutskillere har stivhetsgaranti og tåler tunge jordmasser og grunnvann.

Utskillerne har teleskopisk mannskapsluke med integrert stige og to forseglinger som sikrer at det ikke blir lekkasje inn til, eller ut fra tanken.

Oljeutskillerne er CE merket og godkjent av Sintef.

Enkel og rask installasjon
Resirkulerbar
Korrosjonsbestandig

Bruksområder:
Regnvannsavrenning fra bensinstasjoner, parkeringsplasser og terreng.
Prosessvann fra bilvask og industri.

Tilleggsutstyr:
Bypass-systemer som kan brukes ved store vannmengder.
Flow kontroll kammere
Prøvetakerkammere
Alarmsystem
Lokk

Våre oljeutskillere i plast kan enkelt plasseres over bakken, eller graves ned.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no