top of page
Blå container plassert i naturlandskap

Kontrollcontainer

En kompakt og enkel løsning for overvåking av utslipp til

elver og vassdrag.

Overvåking av utslipp

Nordisk Vannteknikk har gleden av å kunne presentere vår enkle og plassbesparende løsning for overvåking av utslipp til elver og vassdrag. Kontrollutslippsanlegget er bygget for enkelt å kunne overvåke alle relevante parametere for utslipp, uten å ta opp for mye plass.

 

 Anlegget leveres i en isolert, 8 fots container, og inneholder pH-avlesning, turbiditetsmåling, vannmengdemåler, ledningsevne, automatisk vannprøvetaker og online styring og loggføring.

 

Det er også mulig å få anlegget levert i mindre størrelser, helt ned til 4 fot, og kan leveres med kun det utstyret du trenger.

Innsiden av overvåkingscontainer for vannkvalitet

Med kontrollcontaineren kan du enkelt få oversikt over alle parametere som er relevant for din virksomhet. Anlegget leveres med standard utstyr, men vi har mulighet til å levere utstyr etter dine behov.

Styring og Online Loggføring

Med vår løsning for overvåking kan du enkelt styre komponenter som vannprøvetaker online fra pc eller mobile enheter. Om du også ønsker en renseløsning for vann, kan dette også styres fra samme system.

 

Online loggføring er også en del av tilbudet hvor du kan overvåke alle parametere online og hente ut historiske logger. Loggene kan vises online enten som søylediagram eller linjediagram, eller du kan laste ned loggen i form av en tabell. Her kan du enkelt få en oversikt over allemålinger og på hvilke tidspunkt målingene ble tatt. Du kan selv enkelt velge hvor ofte målingene skal registreres, og hvor ofte filene skal lagres.

Styreenhet for kontrollering av forurensning i vann

Plassbesparende og fleksibel

Kontrollutslippsanlegget er designet for å kunne overvåke utslipp uansett hvor resipienten befinner seg. Anlegget er derfor kompakt og plassbesparende slik at det ikke står i veien for verken din virksomhet eller naturen. Anlegget leveres standard i en 8 fots stålcontainer, men kan om ønskelig leveres i 4 fots container for en enda mer kompakt løsning, og med akuratt de måleinstrumentene du har behov for.

Grønn 8-fots container plassert i naturlandskap
Tilpasset naturen

Kontrollcontaineren er ment for å passe på naturen, og da er det naturlig at den har mulighet til å tilpasse seg omgivelsene. Containeren kan derfor leveres ferdig beiset i den fargen du måtte ønske, eller kledd i villmarkspanel for minst mulig synlighet.

bottom of page