top of page
Olje boretårn

Oljeindustrien

Mengden farlig avfall knyttet til oljenæringen byr på mange miljøutfordringer. Det bygges stadig nye anlegg for mottak og behandling av oljeholdig masser, og Nordisk Vannteknikk er en betydelig leverandør av både komplett utstyr og kompetanse.

oljeutskiller-stående-med-prøvetaker.jpg

Oljeutskillere

Nordisk Vannteknikk leverer oljeutskillere i en rekke ulike modeller for bruk i garasjer, vaskehaller, verksteder eller andre mindre bedrifter hvor oljesøl forekommer.

komplett-anlegg-for-behandling-av-olje.jpg

Oljebehandlingsanlegg

Komplett mottaks- og behandlingsanlegg for oljeholdige masser. 

Oljeplattform

Utvinning og produksjon

Ved plattformer eller produksjonsanlegg kreves løsninger av en annen skala, og Nordisk Vannteknikk har kompetansen til å løse utfordringer både onshore og offshore.

Oljeutskiller

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann, har behov for en oljeutskiller. Eksempler på slike virksomheter er vaskehaller, smøre/servicehall, verksted og garasje. Det er forbundet en rekke krav ved installasjon av oljeutskiller. Kravene varierer fra kommune til kommune, så det kan være lurt å se hvilke krav som gjelder for deg på din kommunes hjemmesider.

 

Våre oljeutskillere er produsert av polypropylen, har få bevegende deler og har derfor lang levetid og er lette og vedlikeholde. I tillegg er de enkle å installere. Oljeutskillerne vi leverer kommer i en rekke ulike variasjoner og størrelser, men vi har to hovedkategorier: mobile oljeutskillere, og nedgravbare oljeutskillere.

Oljeutskiller med prøvetaker Gulvmodell.png
IMG_2375.jpg

Oljebehandling

Flytende oljeholdige masser, som fra oljeutskillere eller sandfang, har tradisjonelt blitt håndert ved å bli sendt til et deponi. Nordisk Vannteknikk har imidlertid utviklet en anlegg som har mulighet til å behandle disse massene og betydelig redusere mengden som deponeres.

Anlegget separer ut både olje og sand før vannet renses. Vannet gjenbrukes også i anlegget som spylevann, og kan også bli gjenbrukt til andre formål, eller trygt slippes ut til kommunalt avløp. Sandmassene samt slammet som produseres kan også gjenbrukes til ulike formål.

Lindum OBA

Lindum OBA er det første oljebehandlingsanlegget i Norge av sitt slag. Anlegget ligger på gjenvinningsstasjonen til Lindum i Drammen og er et prakteksempel på hvordan moderne teknologi og innovative renseløsninger kan bidra til redusert klimaavtrykk fra oljeindustrien.

bottom of page