top of page

Mobile renseanlegg

Våre mobile renseløsninger er enkle og funksjonelle systemer for både manuell og automatisk drift. Anleggene er konstruert med tanke på å være mobile og plassbesparende. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning etter behov i forhold til kapasitet og renseeffekt for optimal ytelse. Vi har mulighet til å levere anlegg både for salg og utleie!

Mobilt renseanlegg
mobilt renseanlegg fra Nordisk Vannteknikk.jpg

Renseanlegg

Vårt komplette renseanlegg består av en container for felling av partikler og en kontrollcontainer for styring og tilsetting av fellingsmiddel (Polyclay). Dette renser ut de finere partiklene som svever i vannet og som ikke klarer å skille seg fra vannet i en sedimenteringscontainer.

 

Renseanlegget leveres i forskjellige størrelser og med ulik kapasitet, vi hjelper deg med å finne riktig løsning basert på dine behov.

Sedimenteringscontainer

Sedimentering er prosessen der små partikler som blir transportert med vann med tiden legger seg ned på bunnen i en container som et lag med faste partikler.

Våre sedimenteringscontainere kommer i en standard størrelse på 38m³ for å oppnå maksimal renseeffekt i forhold til bruk av plass, men vi leverer også sedimenteringscontainere i ulike størrelser.

Kontainer for sedimentering av partikler

Lamellutskiller

Lamellutskiller, eller lamellseparator, er en type sedimenteringstank bygget for kontinuerlig fjerning av faste stoffer. Separatoren brukes vanligvis til å fjerne faste partikler eller suspenderte faste stoffer fra væske for avklaring og/eller fortykning.

Nordisk Vannteknikk har lamellutskillere som et alternativ til sedimenteringscontainer ved høyere vannstrøm da lamellseparator har større kapasitet i samme fotavtrykk som sedimenteringscontaineren.

Nordisk Vannteknikk har utviklet en lamellutskiller med skrue i bunnen hvor slam kan kjøres ut av separatoren uten driftsstans ved tømming.

Oljeutskiller

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje.

 

Nordisk Vannteknikk har utviklet en mobil oljeutskiller som er plassert i en 30m³ isolert krokkasse. Separatoren kan flyttes med krokbil eller kran, og har innløp og utløp i hver endevegg på containeren for enkel tilkobling. Oljeutskilleren kan brukes separat eller som en del av renseprosessen.

Mobil oljeutskiller i isolert krokkasse

Kullfilter

Nordisk Vannteknikk leverer også kullfiltercontainere utstyrt med diffusere hvor vannet pumpes og presses gjennom kull for absorbering av tungmetaller, før vannet renner videre over i nytt kammer. Kullfiltrene tilbakespyles på samme måte som sandfiltrene.

Kullfiltrene kommer i en standard størrelse på 10m³, men kan leveres i ulike størrelser.

20150618_153009.jpg
IMG_0376.JPG

Sandfilter

Sandfilteret fanger opp partikler fra vann som ledes gjennom flere lag med forskjellige granuleringer. Filteret renses etter behov ved tilbakespyling hvor vannstrømmen snus og partiklene i filtrene skylles ut.

Sandfilter blir ofte brukt ved prosjekter der det er forurensinger hvor vannet også må passere gjennom et kullfilter for absorbering av tungmetaller.

Hjul- og understellvask av storbil

Hjulvasker

Nordisk Vannteknikk leverer nå også mobile hjul- og understellsvaskere for bruk på byggeplasser, deponier, anleggsområder, eller andre steder det er nødvendig med spyling av understell.

Anlegget kommer med 130 spyledyser og er beregnet til å kunne vaske 100 biler hver dag. Anlegget renser vannet for gjenbruk, slik at du kun må regne med å bruke 40-45 liter nytt vann per bil.

Kontrollcontainer

Nordisk Vannteknikk AS har muligheten til å levere en enkel og plassbesparende løsning for overvåking av elver og vassdrag. Kontrollutslippsanlegget er lite plasskrevende, og kan enkelt overvåkes med mobiltelefon.

Vår standard 8 fots kontrollcontainer er isolert og inneholder prøvetaker, pH-avleser, turbiditetsmåler, vannmengdemåler, styring og online loggføring.

Containeren i stål plasseres etter bassenger før utslipp til resipient, og kan leveres i en diskré farge tilpasset naturen, eller den kan kles med villmarkspanel, også ferdig beiset om det er ønskelig. Kontrollcontaineren leveres ofte som en del av komplette renseanlegg for styring, loggføring og tilsetting av fellingsmiddel.

8 for kontroll cont for online logging av vann.jpg

For mer informasjon og pristilbud, kontakt:

Dag-Einar Krantz

412 43 750

dag-e@nordiskvannteknikk.no

bottom of page