top of page
Krystallsalt til bruk i vannrenseprosessen

Forbruksvarer

Fellingsmidler og andre forbruksvarer er en viktig del av renseprosessen for å oppnå best mulig resultat. Med lager i Drammen har vi kort leveringstid på alt av kjemikalier og forbruksvarer til våre anlegg.

Les mer om hvilke produkter vi tilbyr her.

Polyclay

Polyclay er vårt effektive og miljøvennlige middel for felling av partikler i vann. Fellingsmiddelet er en pulverisert, semi-granulær polymer som tilføres rett i vannet. Polyclay har en pH-justerende effekt, og virker både ionebeskyttende, koagulerende og flokkulerende. Dette gjør at Polyclay har mange fordeler fremfor tradisjonelle polymerer.

Med Polyclay blir sedimenteringen av partikler både rask og enkel, og man vil oppnå en utmerket felling. I tillegg er alle våre varianter av Polyclay basert på naturlige mineraler som gjør polymeren mer miljøvennlig.

En sekk med Polyclay, en type pulverisert semi-granulær polymer

Hvordan fungerer det?

Som en pulverisert polymer kan Polyclay doseres rett inn i vannet uten å tilsette vann. Vi leverer systemer for dosering av Polyclay hvor pulveret tilsettes etter innløpet i anlegget. Deretter mixes pulveret inn i vannet før vannet føres videre til sedimentering. Her vil Polyclayen få tid til å reagere, partikler vil binde seg og synke til bunnen. Det rene vannet vil renne videre i overløp.

Vi leverer Polyclay i flere ulike varianter som har vist gode resultater innenfor en rekke bransjer, blant annet tunnel- og anleggsvirksomhet, oljeindustrien, gjenvinning og deponi, og matvareindustrien. Polyclay reduserer vannets innhold av miljøskadelige stoffer, deriblant tungmetaller, suspendert stoff, olje, PFAS, og mye mer.

Et glass på med polymer blandet med forurenset vann i flokkuleringsprosessen

Andre
forbruksvarer

Nordisk Vannteknikk leverer også en rekke andre forbruksvarer til renseprosessen, deriblant andre typer polymerer og andre produkter.

Lager med kjemikalier til bruk i vannrensing

Kontakt oss

Alle våre forbruksvarer kan leveres i ulike størrelser, fra små kanner eller sekker på 25kg, til IBC eller paller på 1000kg.

Ønsker du mer informasjon eller pristilbud? Ta kontakt med Espen på tlf 901 05 591, eller på

e-post espen@nordiskvannteknikk.no

bottom of page