top of page

Hjul- og Understellsvasker

ONE_1000_3.jpg

Spyling av hjul og understell for storbiler

Nordisk Vannteknikk er stolte av å kunne presentere ConLine Flex: et system for spyling av hjul og understell for storbiler. ConLine Flex er et fleksibelt og effektivt system for spyling av hjul og understerstell for storbiler, samt mindre biler, anleggsmaskiner, og millitære kjøretøy. Anlegget kommer med tilhørende renseanlegg for gjenbruk av vaskevannet.

Anlegget

Hjulvasker-anlegget er et fleksibelt system som kan modifiseres etter behov utifra en basisenhet. Basisenheten består av en spyleplate for grundig spyling av kjøretøy, og et renseanlegg for effektiv rensing av spylevannet.

 

Spyleplaten består av to ramper for på- og avkjøring, 130 spyledyser plassert under og på siden av kjøretøyet for optimal spyling, og en sensor som setter i gang spyling automatisk.

Vannet renner ned i et oppsamlingskar for så å bli pumpet over i en container hvor vannet blir sedimentert med egnet fellingsmiddel. Det rene vannet blir resirkulert for spyling av neste bil, mens slammet blir skrapet ut av en egen slamskraper.

Anlegget har en kapasitet til å spyle mellom 100 og 200 biler hver dag ,avhengig av modell og forurensningsgrad og renseanlegget sørger for å resirkulere vannet slik at du kun trenger å bruke 40-45 liter nytt vann per bil. Anlegget har automatisk styring med dosering av fellingsmiddel, og kan enkelt overvåkes fra pc og mobile enheter.

KIT_Flex_400_ Mobile.jpg

Sa du fleksibel?

Nordisk Vannteknikk er kjent for fleksibilitet, og hjulvasker-anlegget er ikke et unntak. Systemet heter ConLine Flex for en grunn. Vi leverer en rekke ulike modeller i ulike størrelser og med ulik kapasitet som enkelt kan tilpasses etter behov.

Vi leverer alt fra små, mobile anlegg til stasjonære anlegg med høyere kapasitet. ConLine Flex kan plasseres over bakken eller nedgravd for mindre synlighet, og har mulighet til å vaske både små biler, store kjøretøy, anleggsmaskiner og millitære kjøretøy. Anlegget leveres standard med automatisk spyling, men håndspyling kan tilbys som ekstrautstyr.

Anleggene har en rekke ulike bruksområder, blant annet ved byggeplasser, pukkverk og steinbrudd, betongproduksjonsanlegg, gjenvinningsstasjoner, deponier, havner, matvareproduksjon, eller andre områder hvor kjøretøy kan bli utsatt for forurensning. Anleggene er tilgjengelig både for salg og utleie.

bottom of page