top of page
Mann fikser bil på verksted

Oljeutskiller

Kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann blir stadig strengere, og virksomheter som har slike utslipp er nødt til å ha en oljeutskiller. Typiske bruksområder for en oljeutskiller er blant annet avrenning fra bensinstasjoner, parkeringsplasser og veier, rensing av prosessvann fra vaskehaller, garasjer, etc. og behandling av oljeholdig avfallsvann fra større industrielle prosesser.

Nordisk Vannteknikk leverer oljeutskillere i ypperste kvalitet i en rekke ulike modeller og størrelser, og til konkuransedyktige priser. Trenger du en oljeutskiller hjelper vi deg med å finne riktig løsning etter dine behov.

Prinsipp

De fleste kombinasjoner av vann og olje vil etter hvert bli separeres av tyngdekraften. Olje har lavere tetthet enn vann og vil derfor legge seg som et lag oppå vannet. Likevel kan separeringen av små oljedråper ta lang tid, noe som kan føre til dårlig effekt.

Oljeutskillerene fra Nordisk Vannteknikk leveres derfor med en egen oljefiltermodul med et koaleserende materiale som binder oljepartiklene sammen og dermed øker stigningshastigheten. Fotavtrykket til utskilleren reduseres derfor kraftig, samtidig som den beholder den gode separasjonen.

Samtidig vil solide partikler samle seg i bunnen av tanken som et lag med slam.

Teknisk tegning av innsiden av en Sepko oljeutskiller fra Nordisk Vannteknikk

Mobile og nedgravbare oljeutskillere

Mobile oljeutskillere

De mobile oljeutskillerne er kompakte og kan stå på gulvet, og egner seg best til mindre virksomheter. Vi leverer også mobile oljeutskillere i større størrelser, men disse må plasseres i en vugge, eller bygges inn i en stålkasse eller en container. Vi leverer også pumper og gulv/slukrenner der hvor det ikke er mulig med selvfall fra gulv/renne til oljeutskiller.

Nedgravbare oljeutskillere

De nedgravbare oljeutskillerne er større og har høyere kapasitet enn de mobile oljeutskillerne. Disse modellene består av selve oljeutskilleren, en oppsamlingskum for oljeholdig vann, og en servicesjakt med stige og lokk. Oljeutskillerne er fleksible, og kan tilpasses dine behov i forhold til størrelse og kapasitet, hvor høy servicesjakten må være, og hvor mye vekt lokket vil bli utsatt for. Ring oss, så hjelper vi deg med å finne oljeutskilleren som passer dine behov!

Mobil oljeutskiller fra Nordisk Vannteknikk for montering stående på gulv
sepko_nedgravbar_oljeutskiller

For mer informasjon og pristilbud, kontakt Espen på mobil 901 05 591, eller e-post espen@nordiskvannteknikk.no

bottom of page