top of page
Fjordlandskap langs kysten med en oljebåt i horisonten

Fjord, Hav & Marina

Forurensning i vassdrag

Norge er et land som byr på mye flott natur, deriblant vakre innsjøer, elver og fjorder. Det er derfor viktig at vi tar var på omgivelsene våre ved å forhindre forurensing å nå disse resipientene. 

Mudring i havner, fjorder og marinaer er en vanlig konsekvens av forurensing, noe som er lett å unngå hvis man tar det på alvor. Det finnes ulike metoder for fjerning av nitrogen, og Nordisk Vannteknikk er en betydelig leverandør av utstyr og kompetanse innenfor dette området.

Båter i bukten

Båthavn

Noe som står for store deler av forurensingen i fjorder er spyling av skrog på fritidsbåter, og nå kreves det tiltak for å stoppe stoppe forurensingen av blant annet Oslofjorden.

Nordisk Vanneknikk leverer et enkelt system som effektivt renser vaskevannet fra spyling av understeller på båter. Anlegget er designet for enkel innstallasjon og vedlikeholdsvennlig drift, noe som gjør det ideelt til bruk for fritidsbåter. Partikler og annen forurensing vil bli betydelig redusert og vannet kan trygt slippes ut i fjorden uten bekymringer. 

300922-56.bmp

Avrenning fra jordbruk

Et annet problem som ofte omtales er avrenning fra jordbruk. Nitrogen fra kunstgjødsel ender i stor grad opp i elver og fjorder, noe som fører til algevekts og store endringer i økosystemet.

Heldigvis finnes det gode metoder for fjerning av nitrogen. En blanding av kjemisk og biologisk vannrensing har vist gode resultater for begrensing av næringstoffer fra prosessvann og avløpsvann. Ved å begrense næringstoffene som renner ut i fjordene vil vi kunne opprettholde en god balanse i naturen.

green Field

Forurensning i vassdrag

Norge er et land som byr på mye flott natur, deriblant vakre innsjøer, elver og fjorder. Det er derfor viktig at vi tar var på omgivelsene våre ved å forhindre forurensing å nå disse resipientene. 

Mudring i havner, fjorder og marinaer er en vanlig konsekvens av forurensing, noe som er lett å unngå hvis man tar det på alvor. Det finnes ulike metoder for fjerning av nitrogen, og Nordisk Vannteknikk er en betydelig leverandør av utstyr og kompetanse innenfor dette området.

Båter i tropisk bukt ved åpent hav

Båthavn

Noe som står for store deler av forurensingen i fjorder er spyling av skrog på fritidsbåter, og nå kreves det tiltak for å stoppe stoppe forurensingen av blant annet Oslofjorden.

Nordisk Vanneknikk leverer et enkelt system som effektivt renser vaskevannet fra spyling av understeller på båter. Anlegget er designet for enkel innstallasjon og vedlikeholdsvennlig drift, noe som gjør det ideelt til bruk for fritidsbåter. Partikler og annen forurensing vil bli betydelig redusert og vannet kan trygt slippes ut i fjorden uten bekymringer. 

Digital tegning av renseanlegg for vaskevann fra fritidsbåter
Teknisk tegning av et vaskeanlegg for vask av fritidsbåter med tilhørende renseanlegg

Avrenning fra jordbruk

Et annet problem som ofte omtales er avrenning fra jordbruk. Nitrogen fra kunstgjødsel ender i stor grad opp i elver og fjorder, noe som fører til algevekts og store endringer i økosystemet.

Heldigvis finnes det gode metoder for fjerning av nitrogen. En blanding av kjemisk og biologisk vannrensing har vist gode resultater for begrensing av næringstoffer fra prosessvann og avløpsvann. Ved å begrense næringstoffene som renner ut i fjordene vil vi kunne opprettholde en god balanse i naturen.

Åker med grønne planter som vokser i jorden

Filterpølse

Spesiallaget filterpølse fylt med aktivt kull for filtrering i terreng

Forurensningen av fjorder og havner starter ofte lenger opp i elvene og vassdragene. En enkel og rask løsning for å hindre mye av forurensingen å nå fjordene er å sette inn tiltak i elver og bekker.

Nordisk Vannteknikk har utviklet en løsning for filtrering av partikler som blant annet PFAS. Løsningen er en filterpølse fylt med kull som kan plasseres direkte i elven. Kullet sørger for absorbering av partikler i vannet som ellers ville nådd ut i fjorden.

Filterpølsene er elastiske og formes etter landskapet de plasseres i. I tillegg kan de levers med stropper for enkel plassering med helikopter for plassering i områder begrenset til fremkommelighet.

Kontrollcontainer

For å kunne forhindre utslipp til elver og vassdrag er det viktig å vite hva slags forurensing som finnes i vannet. Kontrollcontaineren fra Nordisk Vannteknikk er en enkel og kostnadseffektiv måte å gjøre nettopp dette.

Kontrollcontaineren er en enkel løsning for overvåking av utslipp til sårbare resipienter. Anlegget er en plassbesparende containerløsning som inneholder en rekke måleinstrumenter, deriblant ledningsevne, turbiditet og pH. Containeren leveres også med flow-måler, automatisk vannprøvetaker og løsning for automatisk loggføring, samt andre instrumenter etter behov.

Løsningen er ment å være både fleksibel, plassbesparende og nøytral. Den kan derfor leveres i ned til 4 fots container om ønskelig, samt beises i ønsket farge eller kledd i villmarkspanel.

Les mer
bottom of page