top of page
Renseanlegg for behandling av vann fra bussvask bygget inn i kompakt containerløsning

Svanemerket Vaskehall for Buss og Storbil

Nordisk Vannteknikk har utviklet et renseanlegg for behandling av vann fra vaskehaller for buss og storbiler. Anlegget er svært effektivt og oppfyller kravene for svanemerket.

Renseanlegg for behandling av vann fra bussvask bygget inn i kompakt containerløsning

Gjenvinning av vaskevann fra bussvask

Vy buss er Norges største busselskap og en del av Vygruppen som er Nordens største landbaserte transportkonsern. Som en stor aktør innen kollektiv transport i Norge tar Vy buss sitt samfunnsansvar på alvor, og fremmet et ønske om å svanemerke deres vaskehaller. Svanemerket stiller strenge krav til blant annet utslipp og gjenbruk, og Nordisk Vannteknikk fikk i oppdrag å utvikle et renseanlegg som bidrar til å opprettholde disse kravene.

Resultatet ble et kompakt anlegg bygget i en containerløsning bestående av en oljeutskiller, kjemisk felling og et bioanlegg. I tillegg blir det rensede vannet sirkulert gjennom sandfilter, kullfilter og et UV-anlegg.

 

Dette gjør at anlegget fjerner nødvendig forurensning samtidig som at det har mulighet til å gjenvinne opptil 95% av vaskevannet.
 

Siden det første anlegget på Eidsvoll ble åpnet har Nordisk Vannteknikk levert to øvrige renseanlegg til henholdsvis Hamar og Brummunddalen.

290 millioner liter vann i året

Til vasking av en buss trengs ca. 300 liter vann til sommervask, og ca. 560 liter per vask i vinterhalvåret. En reduksjon av vannforbruket på 90% betyr i praksis at en gjennomsnittlig bussvask går fra å bruke omlag 430 liter vann til å bruke mellom 50 og 60 liter. Et anslag fra svanemerket viser at om all fylkeskommunal bussvask hadde hatt tilsvarende besparelser ville vi spart 290 millioner liter vann årlig. Det tilsvarer mer enn det årlige drikkevannsbehovet til 300 000 nordmenn.

Piler laget av vann som danner et symbol for resirkulering

Anlegget

For at vannet skal kunne gjenbrukes som vaskevann for bussene kreves høy grad av renhet, og for å opprettholde Svanemerket er kravene enda strengere. For å kunne tilfredsstille disse kravene er det nødvendig med flere ulike rensetrinn. 

Oljeutskiller

Første rensetrinn i prosessen er en oljeutskiller. Oljerester forekommer ofte i forbinnelse med vask av kjøretøy, og oljeutskilleren sørger for at disse oljerestene blir skilt ut før vannet renner videre.

Prinsippet til oljeutskilleren er ganske enkelt. Siden olje har lavere tetthet enn vann vil oljen stige til toppen av tanken og lage et lag av oljefilm oppå vannet. Oljeutskilleren er utstyrt med et olje-separasjonsfilter som sørger for å samle oljepartiklene slik at de raskere stiger til toppen. Vann fritt fra olje renner derfor ut gjennom et utløp plassert midt på tanken. Dette er for å unngå oljefilmen på toppen samtidig som å unngå for mye av slammet som samler seg på bunnen.

Fettutskiller ombygd til en oljeutskiller med prøvetaker
Bio-tanker som en del av et renseanlegg for vaskevann fra buss

Kjemisk felling

Etter at oljerester har blitt skilt ut går vannet videre til kjemisk felling. Kjemisk felling er en prosess der det tilsettes midler for å øke effekten av sedimentering og fjerne større mengder med partikkelforurensing i vannet. Denne partikkelforurensingen kan være alt fra asfaltrester til bergarter og tungmetaller, alt som kjøretøy kan bli utsatt for på veiene.

Produktet som tilsettes er det effektive fellingsmiddelet Polyclay. Polyclay er en pulverisert, semi-granulær polymer som direkte i tankene uten behov for å blandes med vann først. Sammen med et middel for koagulering og pH-justering tilsetter Polyclay i en miksetank hvor tilsetningsmidlene blir blannet godt inn i vannet før vannet føres videre til større tanker for sedimentering. Her samles partiklene i bunnen av tanken mens det rene vannet renner videre i overløp.

Bio-anlegg

Bio-anlegget er et viktig steg i renseprosessen for vann fra vaskehaller. I tillegg til å fjerne biologisk forurensing kjøretøyene møter på veien, fjerner også bio-anlegget vaskemidler brukt for å vaske kjøretøyene.

Bio-anlegget er to tanker som er fylt opp med biofilterkuler. Disse kulene brukes for å skape overflate i vannet som bakterier kan vokse på. Når vannet føres gjennom bio-anlegget sørger disse bakteriene for å konsumere næringstoffer som finnes i vannet. Når bakteriene dør synker de til bunnen i tanken og samles sammen med slammet fra den kjemiske fellingsprosessen.

Innsiden av et bio-anlegg som består av biomedia for fjerning av såpe i vaskevann fra buss
Tanker for oppsamling av rent vann i et renseanlegg for vaskevann fra buss

Etterbehandling

Etter både kjemisk felling og biologisk renseprossess føres vannet til en oppsamlingstank for rent vann. Før dette vannet gjenbrukes til vasking av nye busser kjøres dette vannet gjennom en etterbehandlingssyklus. Her pumpes vannet gjennom et sandfilter, et kullfilter og en UV-anlegg, før vannet returneres til tanken.

Denne syklusen kjøres kontinuerlig for å opprettholde så høy vannkvalitet som mulig. Når behovet for vann i vaskeanlegget melder seg vil anlegget automatisk stenge etterbehandlingssyklusen og sende vann til vaskeanlegget.

Avvanning av slam

Gjennom renseprosessen vil det samles en mengde slam i bunnen av tankene. Dette slammet må fjernes og avvannes for mest mulig effektiv og økonomisk håndtering.

Nordisk Vannteknikk leverer en rekke ulike løsninger for håndtering av oppsamlet slam. I dette tilfellet har det blitt tatt i bruk et enkelt og plassbesparende system for håndteringen av slammet fra anlegget, ev enkel avvanningscontainer. En hullet container er plassert oppå et oppsamlingskar for effektiv avrenning. En avvanningssekk er plassert i containeren for å samle slammet som pumpes ut fra bunnen av tankene. Vannet renner gjennom sekken og hullene i containeren og ned i oppsamlingskaret under hvor det blir pumpet tilbake til tankene for rensing. Når sekker en full kan den enkelt løftes ut og en ny sekk plasseres inn.

IBC-tank for oppsamling av slam fra renseanlegg for behandling av vaskevann fra buss

Hva tilbyr vi?

På grunn av høy etterspørsel etter lignende anlegg har Nordisk Vannteknikk videreutviklet og optimalisert anleggene for enda bedre ytelse. Anleggene kan nå leveres med vesentlig høyere kapasitet i et mindre fotavtrykk samtidig som de oppfyller Svanemerkets krav til en lavere pris.

Nordisk Vannteknikk leverer også andre løsninger for vasking av kjøretøy og rensing av vaskevann, deriblant et mobilt hjulvasker-system. Du kan lese mer om det her.
I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og rådgivning i forhold til Svanemerking av eksisterende anlegg. 

Kompositt-tanker for filtrering av vann montert på en skid
Automatiske ventiler montert på et industrielt vannrenseanlegg
Automatiske ventiler montert på et industrielt vannrenseanlegg
Kompakt anlegg for rensing av vaskevann for buss og storbil montert på en skid

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et pristilbud? Kontakt Hans-Kristian på tlf. 916 59 500, eller e-post hans-kristian@nordiskvannteknikk.no

bottom of page