top of page
Diverse matretter på et pent dekket bord

Produksjon av mat- og drikkevarer fører med seg en rekke utfordringer når det kommer til behandling av prosessvannet. Prosessvannet inneholder ofte næringsstoffer og organiske stoffer som kan føre til overgjødsling, algevekst og endringer i økosystem og artsammensetningen. Derfor er det viktig å sørge for riktig behandling av prosessvannet før det slippe ut i elver, vassdrag, eller til kommunalt renseanlegg.

Matvareproduksjon

Hva gjør vi?

Nordisk Vannteknikk har lang erfaring med behandling av prosessvann fra en rekke industrielle prosesser, deriblant fra produksjon av matvarer og drikkevarer.

Det finnes ulike metoder for å begrense mengden næringsstoffer i prosessvannet, og ofte kombineres flere metoder for best renseeffekt. Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for dine behov.

Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling jobber Nordisk Vannteknikk med å stadig forbedre våre anlegg, og vi leverer alltid løsninger etter beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Diverse matretter på et pent dekket bord

Prosjekter

Flotasjonsanlegg for rensing av prosessvann fra matvareproduksjon

Orkla

Nordisk Vannteknikk har bygget et renseanlegg for Orkla sin fabrikk på Rygge. Fabrikken produserer ketchup, sennep og dressnger for Idun, og renseanlegget behandler prosessvann fra produskjonen.

bottom of page