top of page
Mobilt vannrenseanlegg plassert langs fjorden ved solnedgang

I forbindelse med bygging av det nye sykehuset i Drammen har Nordisk Vannteknikk levert et avansert renseanlegg for behandling av vann fra byggeprosessen. Prosjektet representerer et skritt fremover i å implementere bærekraftige praksiser i byggebransjen, samtidig som det tar hensyn til beskyttelsen av det omkringliggende miljøet.

I samarbeid med lokale myndigheter og byggeentreprenører har vi satt sammen en skreddersydd løsning for å håndtere den store mengden vann som oppstår under byggeprosessen. Regnvann, grunnvann og overflateavrenning samles inn og føres gjennom anlegget. Dette systemet bruker moderne rensingsteknologi for å fjerne partikler, sedimenter og eventuelle forurensninger fra vannet.

Det rensete vannet blir nøye overvåket for å sikre at det oppfyller strenge kvalitetsstandarder før det slippes ut i fjorden. Dette bidrar ikke bare til å beskytte fjordmiljøet, men viser også vei for andre byggeprosjekter som søker å minimere sin påvirkning på naturen.

Nye Drammen sykehus

Anlegget er et sammensatt mobilt system som består av en rekke komponenter for optimal ytelse. En kombinasjon av ulike rensemetoder benyttes, deriblant tradisjonell sedimentering sammen med kjemisk felling, for å oppnå best mulig resultat og samtidig redusere fotavtrykket til anlegget.

En lamellseparatorløsning er også benyttet grunnet høy vannstrøm i enkelte perioder. Lamellseparatoren er en sedimenteringstank med lameller bygget inn samt en skrue i bunnen for kontinuerlig fjerning av slam.

De glatte overflatene på lamellene sørger for at sedimentene synker raskere til bunnen, noe som fører til raskere sedimenteringstid og derfor høyere vannstrøm i samme fotavtrykk. Slamskruen fjerner kontinuerlig slam fra tanken slik driftstans ved tømming ikke er nødvendig og nedetid blir dermed betydelig redusert.

Rent vann.jpeg

Prosjektet i Drammen er et levende eksempel på Nordisk Vannteknikk sin ekspertise innen avansert vannbehandling og deres engasjement for å finne innovative løsninger på komplekse miljøutfordringer. Gjennom dette prosjektet har de ikke bare bidratt til en renere fjord, men har også satt en ny standard for ansvarlig vannhåndtering i byggebransjen.

Mobilt vannrenseanlegg plassert langs fjorden ved solnedgang
bottom of page