top of page

Om oss

Nordisk Vannteknikk leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

mobilt-renseanlegg-sedimentering-oljeutskiller.jpg

Rent vann --- nå snakker vi bærekraft

Nordisk Vannteknikk er først og fremst en miljøbedrift. Vi har en visjon om en bærekraftig framtid hvor vi tar vare på miljøet og planeten for nåværende og framtidige generasjoner. Og hva er vel mer bærekraftig en rent vann?

Vann er et av de viktigste elementene vi har, ikke bare for mennesker, men for alt liv her på jorda. Vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for å ta vare på den blå planeten vår. Det innebærer å forhindre utslipp fra å nå elver, fjorder og hav, i tillegg til å sørge for så mye gjenbruk av vann som mulig.

Parallel Lines

Forskning og utvikling

Vår viktigste oppgave er å sørge for å levere løsninger som fungerer. Vi jobber derfor kontinuerlig med forskning og utvikling av ny teknologi og nye metoder for å finne de aller beste løsningene innenfor ulike felt. Testing av ulike typer kjemikalier og deres kombinasjoner, nye mekaniske løsninger og biologiske prosesser er blant de områdene vi jobber med.

Vi er også heldige å få jobbe sammen med en rekke flotte samarbeidspartnere med mange ulike typer prosjekter. Hver gang vi får et nytt prosjekt, er vår første oppgave å teste og utvikle ulike metoder for å oppnå de aller beste resultatene for et hvert prosjekt.

Les mer om våre prosjekter og samarbeidspartnere her.

Vår historie

Nordisk Vannteknikk AS har siden starten i 2004 hatt et grunnleggende engasjement for miljø. Hele vår eksistens er avhengig av rent vann, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag. Nordisk Vannteknikk ble bygget sten for sten, og er i dag en kompetansebedrift som leverer både rådgivning, samt mobile og stasjonære renseløsninger til de fleste bransjer. Nordisk Vannteknikk har også et eget serviceteam som utfører alt fra montasje og service, til drift og vannprøvetaking. Vi tilbyr polymerer, kjemikalier, forbruksvarer, komponenter og slitedeler, og med lager i Drammen har vi kort leveringstid på det meste innen kjemi og aktivt kull.

bottom of page