top of page
Mobilt renseanlegg for behandling av vann bra bygg- og anleggsbransjen

Om Oss

Mobilt renseanlegg for behandling av vann bra bygg- og anleggsbransjen

Hvem er vi?

Rent vann - nå snakker vi bærekraft

Nordisk Vannteknikk er Nordens ledende leverandør av vannrenseløsninger til industri og anleggsvirksomhet.

Helt siden starten i 2004 har Nordisk Vannteknikk hatt et grunnleggende engasjement for miljø. Hele vår eksistens er avhengig av rent vann, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag. Nordisk Vannteknikk ble bygget sten for sten, og er i dag en kompetansebedrift som leverer både rådgivning, samt mobile og stasjonære renseløsninger til de fleste bransjer, deriblant mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, matvareproduksjon, deponi, vaskehaller, og mye mer.

 

Nordisk Vannteknikk ha også et serviceteam som utfører alt av montasje, servicer, drift og vannprøvetakning. Vi har også ekspertisen i hus til å analysere vannprøver og gi rådgivning utifra resultater. Vi leverer også polymerer, aktivt kull samt andre forbruksvarer til vannrenseprosessen, og med lager i Drammen har vi kort leveringstid på samtlige produkter.

Rent vann som renner gjennom en lamellutskiller

Hva gjør vi?

Som totalleverandør av utstyr til vannrensing tilbyr Nordisk Vannteknikk alt fra rådgivning og prosjektering til montasje, service, full drift og alt av forbruksvarer.

Nordisk Vannteknikk har lang erfaring innen en rekke ulike bransjer og møtt mange ulike rensetekniske utfordringer.

PFAS

PFAS, kort for per- eller polyfluorerte alkylstoffer, er en gruppe fluorerte stoffer som har blitt brukt i produksjon av en rekke produkter siden 50-tallet, deriblant teflonbelegg i stekepanner, brannslukningsskum og membran i Gore-Tex-sko. Stoffene har derfor en høy konsentrasjon i naturen, samt hos mennesker og dyr, og siden PFAS brytes ektremt sakte ned fortsetter konsentrasjonen å øke.

PFAS kan være skadelig både for naturen, samt for helsen til mennesker og dyr, og det er derfor uhyre viktig å forhindre en økning av PFAS i naturen. Gjennom sedimentering med Polyclay og absorbering ved bruk av aktivt kull kan Nordisk Vannteknikk fange opp PFAS fra vannet og dermed betydelig redusere avtrykket PFAS har på miljøet.

Nitrogen

Oslofjorden sliter med en økende konsentrasjon av nitrogen, noe som hovedsakelig skyldes avrenning fra jorder og gårder, men kan også komme fra sprengstoff brukt til utbnb   ygging av tunneler.  En økt konsentrasjon av nitrogen i fjorder og hav øker oppbyggingen av uønsket alge og kan i værste fall føre til økologisk kollaps.

Det er derfor uhyre viktig at vi sørger for at nitrogenet fra jordbruk og utbygging ikke når vassdragene, og Nordisk Vannteknikk har løsningen.

Sigevann

Når regnvann og overflatevann renner gjennom deponier eller andre områder med forurensning er det stor fare for at forurensningen blir med ned i grunnvannet. Grunnvannet brukes til en rekke ulike formål, deriblant til drikkevann.

Nordisk Vannteknikk har lang erfaring med å rense ut skadelig forurensing fra sigevann på deponier. Sigevann kan være utfordrene å rense fordi forurensningen raskt kan endre seg, men vi har funnet metoder som betydelig reduserer PFAS, suspenderte stoffer og annen forurensning fra sigevannet.

Luftbobler ved vannoverflaten

Forskning & utvikling

Vår viktigste oppgave er å sørge for å levere løsninger som fungerer. Vi jobber derfor kontinuerlig med forskning og utvikling av ny teknologi og nye metoder for å finne de aller beste løsningene innenfor ulike felt. I vårt laboratorium jobber vår kjemiingeniør med testing av ulike typer kjemikalier og deres kombinasjoner. Nye mekaniske løsninger og biologiske prosesser er også blant de områdene vi jobber med.

Vi er også heldige å få jobbe sammen med en rekke flotte samarbeidspartnere med mange ulike typer prosjekter. Hver gang vi får et nytt prosjekt, er vår første oppgave å teste og utvikle ulike metoder for å oppnå de aller beste resultatene for et hvert prosjekt.

Rent vann

-   nå snakker vi bærekraft

Nordisk Vannteknikk er først og fremst en miljøbedrift. Vi har en visjon om en bærekraftig framtid hvor vi tar vare på miljøet og planeten for nåværende og framtidige generasjoner. Og hva er vel mer bærekraftig en rent vann?

Gjenvinning og Bærekraft

Ekstrem tørke og vannmangel har vært et mye diskutert tema de siste årene, og problemet ser ut til å øke, også i Norge. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre er derfor å sørge for redusert forbruk av rent vann.

Potensialet for gjenbruk av renset vann er stort og Nordisk Vannteknikk har allerede implementert gjenbruk av vann i flere av våre renseanlegg. Flere av renseanleggene tilfredsstiller kravene til svanemerket, og stadig flere av våre anlegg har et økt fokus på gjenbruk.

Den høye interessen for gjenbruk gjelder også andre ledd i renseprosessen, og vi jobber også med muligheter for gjenbruk av blant annet slam som hentes ut av renseanleggene. Slam er noe som vanligvis deponeres, men vi jobber stadig med å finne løsninger på hvordan dette produktet også kan gjenbrukes. Biologisk slam har vi allerede utnyttet blant annet til gjødsel og produksjon av biogass. Det finnes også store muligheter for gjenbruk av andre typer slam, blant annet slam fra tunnelvann hvor det jobbes med å kunne gjenbruke disse massene i produksjon av betong. Nordisk vannteknikk har et mål om at vannrensing i framtiden vil være en helt sirkulær prosess.

Piler laget av vann som danner et symbol for resirkulering
bottom of page