top of page
Sandvaskertanker som en del av et industrielt anlegg for behandling av masser fra sandfang

Oljebehandlingsanlegg

Lindum OBA

Flytende masser fra sandfang, vaskehaller og oljeutskillere inneholder en rekke ulike typer forurensing, og har tradisjonellt blitt sendt til deponi. Dette ønsket Lindum AS å gjøre noe med, og Nordisk Vannteknikk fikk derfor oppdrage å designe, prosjektere, bygge et anlegg for mottak av disse massene. Formålet med anlegget var å minimere mengden avfall som sendes til deponi ved å resirkulere og gjenbruke så mange ressurser som mulig. Vi er derfor utrolig stolte av at dette anlegget i dag er operativt og dermed bidrar til bærekraftig ressursgjenvinning.

Hva er OBA?

Lindum OBA er mer enn bare et mottak for flytende masser – det er en plattform for banebrytende teknologi. OBA er en forkortelse for oljebehandlingsanlegg, men anlegget består totalt av tre kjernekomponenter: Oljebehandlingsenhet, sandseparasjon og et avansert renseanlegg.

 

I oljebehandlingen tas vann og slam imot fra kilder som oljeutskillere og vaskehaller. Trommelfiltrering sørger for at sand og grus separeres ut, og separasjonstanker utnyttes for å skille olje fra vann, før den utvunnede oljen raffineres videre for optimal konsentrasjon.

 

Sandfangdelen består av egne mottak for masser uten store mengder olje, samt sand og vann fra oljemottaket. Sandfanget benytter også trommelfiltrering samt egne sandvaskere for å skille ut ren sand fra flytende masser, mens renseanlegget fullfører sirkelen ved å levere rensende teknologier som polyclay-behandling, lamellseparasjon og sand- og kullfiltrering.

Tegning av et komplett mottaksanlegg for flytende masser fra sandfang og oljeutskillere

Gjenvinning og Bærekraft

Lindum OBA går lenger enn bare rensing av vann. Anlegget demonstrerer mulighetene innenfor bærekraftig ressursforvaltning. Det rensede vannet blir samlet opp og gjenbrukt i anlegget som spylevann ved mottakene, trommelfiltrene og andre essensielle plasser. Selv overløpsvannet blir effektivt omdirigert for ytterligere bruk, en innovativ strategi som bidrar til optimal utnyttelse av vannressurser. Samtidig er det lagt til rette for at den utvunnede sanden kan renses og selges for videre bruk, noe som gjør prosessen både mer bærekraftig og økonomiskj gunstig. Slammet kan også bli gjenbrukt, deriblant i pyrolyseprosesser.

Piler laget av vann som danner et symbol for resirkulering
Anlegg for vasking av sand fra sandfang
bottom of page