top of page

Acerca de

IMG_1294.jpg

Oljebehandlingsanlegg

Lindum OBA

Lindum OBA er et av Nordisk Vannteknikk sine aller største prosjekter. Anlegget er et mottak for flytende masser, og separerer både olje og sand, før vannet blir sendt til renseanlegg. Det har vært et ambisiøst prosjekt, og vi er utrolig stolte av at anlegget nå er i full drift.

Hva er OBA?

OBA er et oljebehandlingsanlegg som tar i mot det meste av flytende masser fra sandfang, vaskehaller og oljeutskillere. Anlegget består i hovedsak av 3 deler: Oljebehandling, sandfang og renseanlegg. 

komplett-anlegg-for-behandling-av-olje.jpg

Oljebehandling

I oljemottaket tar anlegget imot vann og slam som inneholder store mengder olje, blant annet fra oljeutskillere og vaskehaller. Først går vannet gjennom et trommelfilter hvor vannet skilles fra sand, grus og andre større gjenstander. Deretter går det oljeholdige vannet til en separatortank hvor oljen blir fjernet fra toppen. Oljen går så til en oljeutskiller for at oljen skal bli så konsentrert som mulig, før den samles i en egen oljetank. Vann og slam blir sendt videre til sandmottaket. 

Sandfang

I sandmottaket tar anlegget i mot flytende masser som ikke inneholder olje, blant annet fra sandfang. Her filtreres først stein, grus og andre større gjenstander ut i et trommelfilter før vann og fin sand går inn til sandvaskeren. I sandvaskeren synker sanden til bunden og blir fjernet ved hjelp av sandskruene, mens vannet går i overløp og inn til renseanlegget.

Renseanlegg

IMG_2377.jpg

Renseanlegg

I renseanlegget blir først vannet samlet opp i en oppsamlingssump. Herfra blir vannet fraktet inn i en reaktortank hvor pH blir justert opp eller ned utifra målingene. Det blir også tilsatt polyclay i reaktortanken som skaper god flokkulering i vannet før det blir sendt til en lamellseparator. I lamellseparatoren vil flokene legge seg i bunnen og rent vann blir ført videre, gjennom to sandfiltere og to kullfiltere, før det rene vannet samles opp i oppsamlingstanker. Her blir vannet samlet opp for gjenbruk i form av spyling rundt om i anlegget. Overløpsvannet går ut til kommunale avløp.

Slam blir pumpet ut fra bunnen av både reaktortank og lamellutskiller. Slammet blir så tilsatt polymer før det blir avvannet i en slampresse. Det tørre slammet blir samlet opp for gjenbruk eller deponering.

Gjenbruk og bærekraft

Gjenbruk er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, og Nordisk Vannteknikk ønsker å bidra så mye som mulig. Vi ønsker et økt fokus på gjenbruk av vann, og oljebehandlingsanlegget på Lindum er intet unntak.

Det rensede vannet fra anlegget blir samlet opp i to oppsamlingstanker før vannet går ut i kommunalt avløp. Dette vannet brukes til spyling ulike steder i anlegget, blant annet i mottakene, trommelfiltrene og i sandvaskerene. I tillegg har nylig overløpsvannet blitt omdirigert til å fylle enda en beholder før det går ut i kommunalt avløp. Formålet med dette er at det skal benyttes i prosessen i et nytt renseanlegg på Lindum som er under bygging.

Anlegget er også bygget med tanke på at sanden som skilles ut også skal kunne gjenbrukes. Slammet som produseres kan også ha sine bruksområder, blant annet til pyrolyse.

Lindum

Lindum er en viktig samarbeidsparter av oss. Vi har gjennom en årrekke jobbet sammen med Lindum og levert og driftet flere anlegg for dem, og er utrolig stolte av å få jobbe med en aktør som tar miljøet på alvor.

Lindum er et deponi i Drammen som har som visjon å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning. De har virksomhet på østlandet og deler av vest- og sørlandet, og jobber stadig med å utvikle ny teknologi for gjenvinning av ulike ressurser.

Les mer om våre samarbeidspartnere her:

bottom of page