top of page
Bil som vaskes i vaskehall

Avrenning fra garasjer og vaskehaller inneholder ofte kjemikalier og olje som er skadelig for miljøet. Heldigvis finnes det gode løsninger for fjerning av forurensing fra denne typen virksomhet, og Nordisk Vannteknikk har mye erfaring og kompetanse innenfor dette feltet.

Garasje &
Vaskehall

Buss som kjører på landevei med knallblå himmel

Rensing og gjenvinning av prosessvann fra storbilvask

På oppdrag fra Vy Buss har Nordisk Vannteknikk utviklet et renseanlegg som har bidratt til at deres vaskehall for rutebusser på Eidsvoll ble svanemerket. Det innebærer blant annet strenge krav til vannet som slippes ut, samt en høy grad av gjenbruk som skal føre til en betydelig redusering av vannforbruket.

Resultatene har vært meget gode, og anlegget har vist en kapasitet til å kunne gjenbruke opptil 95% av vaskevannet. Av den grunn har to anlegg på henholdsvis Hamar og Brumunddalen blitt bygget, og flere er på vei.

Lastebil spyles av et bilvaskeanlegg

Hjulvasker

I tillegg til å bygge renseanlegg til vaskehaller, leverer Nordisk Vannteknikk også mobile vaskeenheter for spyling av hjul og understell på storbiler. Enhetene er effektive og plassbesparende, noe som gjør at de er godt egnet for bruk på byggeplasser, og kan brukes til spyling av alt fra personbiler, busser og lastebiler, til anleggsmaskiner og millitære kjøretøy.

Vaskeenheten leveres med renseanlegg for rensing og gjenbruk av vaskevannet. Anlegget er mobilt og kan skaleres etter kapasitetsbehov.

Lastebil spyles av et bilvaskeanlegg

Kravene til utslipp av oljeholdig vann til kommunale avløp blir gradvis strengere og stadig flere virksomheter ser seg nødt til å investere i en oljeutskiller.

Som en betydelig leverandør av oljeutskillere tilbyr Nordisk Vannteknikk en rekke ulike modeller av ulik størrelse og kapasitet.

Teknisk tegning av innsiden av en nedgravbar oljeutskiller

Oljeutskillere

bottom of page