top of page
Tanker i et industrielt renseanlegg for oljeholdig vann

Industrielle renseanlegg

Industrielle renseanlegg

Nordisk Vannteknikk har igjennom mange år levert anlegg for rensing av vann fra en rekke ulike industrielle prosesser. Anleggene er skreddersydde til et hvert prosjekt og kan derfor variere i både størrelse, kapasitet og type rensing. Vi har bred kompetanse med mekaniske anlegg hvor vi bruker både kjemiske og biologiske prosesser, og vi har erfaring fra de fleste bransjer, deriblant oljeindustrien, food & beverage, deponier og gjenvinning, og oppdrettsnæringen.

Flotasjonsanlegg for rensing av prosessvann fra matvareproduksjon

Bransjer

Nordisk Vannteknikk har erfaring med bygging av industrielle renseanlegg innenfor en rekke ulike bransjer. 

Prosjekter

Les mer om noen av våre prosjekter innenfor industriell vannbehandling.

Sandvaskeanlegg for rensing av masser fra sandfang

Oljebehandlingsanlegg

Oljebehandlingsanlegget, eller OBA, er et mottak og behandlingsanlegg for flytende masser. Anlegget tar imot masser fra sandfang, oljeholdig sandfang, vaskehaller og oljeutskillere. Det er det første mottaksanlegget av sitt slag i Norge, og skiller ut både olje, sand og annen forurensing i vannet.

Flotasjonsanlegg for rensing av prosessvann fra matvareproduksjon

Prosessvann fra matproduksjon

Dette anlegget renser forurenset prosessvann fra produksjon av ketchup og andre matvarer hos Idun sin fabrikk på Rygge. Dette anlegget kombinerer flotasjon, biologisk rensing samt tradisjonell polymerbehandling, og med oppgradert slambehandlingsanlegg i 2021 viser anlegget meget gode resultater.

Renseanlegg for behandling av vaskevann fra bussvask

Bussvask

I godt samarbeid med Vy Buss har Nordisk Vannteknikk bygget 3 anlegg for rensing av vaskevann fra busser. Anleggene gir mulighet for å gjenbruke opptil 95% av vasekvannet, noe som har muliggjort svanemerking av vaskehallene til Vy.

bottom of page