top of page

Industri

Skreddersydd etter dine behov

Stasjonært vannrenseanlegg for industri
Rør og tanker som en del av et større industrielt renseanlegg

Nordisk Vannteknikk har levert renseløsninger innen mange ulike prosesser. Vi har erfaring både innen biologisk, kjemisk, og mekanisk vannrensing.

Oljenæringen

Mengden farlig avfall fra sokkelen har gitt mange miljøutfordringer, nå også med demolering av plattformer.

 

Det bygges nye og avanserte renseanlegg langs hele norskekysten, og Nordisk Vannteknikk er en betydelig leverandør av både komplett renseutstyr og kompetanse, alt fra enkle oljeutskillere til komplette oljebehandlingsanlegg.

 

Kontinuerlig forskning, testing og videreutvikling av egen teknologi gjør at vi hele tiden etterkommer Klif’s krav til BAT (best available techniques). Nordisk Vannteknikk har gang etter gang bevist at vår teknologi er helt i tet, og vi har ennå til gode å avslutte et prosjekt uten å ha funnet en godkjent renseteknisk løsning.

 

Stasjonært anlegg for rensing av oljeholdig slam

Farlig avfall

Skruer for separering av sand etter sandvasker

Mottaksanlegg for farlig avfall kan ha utfordringer på mange områder, men Nordisk Vannteknikk AS har lang erfaring innen denne bransjen. Vi har bygget, og drifter anlegg for rensing av vann fra avrenning, sigevann, sandvasking, luktbegrensning, samt anlegg for utvinning av biogass. I tett samarbeid med en av våre kunder, har vi en kontinuerlig forskningsprosess for utnytting av bioavfall.

Gruvedrift

Nordisk Vannteknikk har erfaring med begrensning av skadelige stoffer i avgangen fra gruvedrift. Vårt fellingskjemikalie gir svært gode resultater. Helt uavhenvgig av hva slags type gruvedrift, kan vi levere komplette rensesystem til denne bransjen. 

 

Smilende anleggsarbeider etter vellykket forsøk med bruk av filterpresse ved rensing av vann fra gruvedrift

Havn, fjord og elv

Avvanning for bruk ved forurenset vann med utløp i elver, vassdrag og fjorder

Norge er en kystnasjon som er rik på elver og vassdrag som renner ut i innsjøer og fjorder. Det er utrolig viktig at vi tar vare på de nasjonale skattene vi har.

Mudring i havner, marinaer og elver kan løses på en svært enkel og effektiv måte, og Nordisk Vannteknikk AS forhandler ulike typer avvanningssystemer. Vi har god erfaring med avvanningssekker, og kan skreddersy en løsning for ethvert prosjekt. 

Oppdrettsnæringen

Oppdrettsanlegg har utfordringer både med vann inn og vann ut. Vann inn i anlegget skal ha høy renhetsgrad for å sikre optimale vilkår for oppdrettsfisken. Vannet ut fra anleggene skal ikke skade miljøet utenfor anlegget. Nordisk Vannteknikk AS har levert system for begge deler, både til næring og forskning.

 

Renseanlegg for utslipp i forbinnelse med fiskerinæring

Matvareproduksjon

Renseanlegg for behandling av prosessvann fra matvareproduksjon

Produksjon av næringsmidler har mange av de samme utfordringene som fiskerinæringen, men i forhold til utslipp er det ofte begrensning av næringsstoffer i vannet som er utfordringen.  Store mengder urent vann er svært kostbart å kvitte seg med. Gjenbruk av vann kan derfor ofte være god økonomi, og her har vi god kompetanse og gode referanser.

For mer informasjon og pristilbud, kontakt:

Mark Wolters

941 90 981

mark@nordiskvannteknikk.no

Eller

Kenneth Jørgensen

952 51 516

kenneth@nordiskvannteknikk.no

bottom of page