top of page
Rekke med sedimenteringscontainere for felling av partikler

På oppdrag fra Implenia leverte Nordisk Vannteknikk AS et mobilt renseanlegg til Akersgata/Grubbegata i mars 2015. Anleggets funksjon skulle være å rense vann fra riving og anleggsvirksomhet i området. Etter hvert ble Veidekke vår oppdragsgiver, og på grunn av gode resultater valgte de å videreføre vår renseløsning frem til ferdigstillelse.

Regjeringskvartalet

bottom of page