top of page

Regjeringskvartalet

På oppdrag fra Implenia leverte Nordisk Vannteknikk AS et mobilt renseanlegg til Akersgata/Grubbegata i mars 2015. Anleggets funksjon skulle være å rense vann fra riving og anleggsvirksomhet i området. Etter hvert ble Veidekke vår oppdragsgiver, og på grunn av gode resultater valgte de å videreføre vår renseløsning frem til ferdigstillelse. 

Sammensatt mobilt renseanlegg

Renseanlegget som ble levert besto av et større anlegg sammensatt av flere mobile enheter. Sammensetningen besto av både renseanlegg og sedimenteringscontainer for felling av partikler i vannet, samt kullfilter for å filtrere ut tungmetaller. Anlegget hadde også flere 8 fots containere, blant annet for dosering av ph-justerende middel, fellingsmiddel og kontrollcontainer for overvåking og loggføring. På grunn av store mengder vann hadde anlegget som ble levert en kapasitet til å rense vann med en flow på opptil 60 m3 per time. 

bottom of page