top of page
Anlegg for rensing av drikkevann

Drikkevann

Nordisk Vannteknikk leverer også anlegg for rensing av drikkevann, enten om det er privat til din bolig eller hytte, eller større bolig- eller hyttefelt. Anleggene kan fjerne bakterier, salter og fluor, radon, surt vann, hardt vann/kalk, humus, jern og mangan, og lukt.

Anlegg med UV-lampe for fjerning av bakterier i drikkevann

Bakterier

Mange ulike infeksjonssykdommer kan komme av bakterieforurenset drikkevann. Med et UV-anlegg kan du raskt og enkelt fjerne bakterier fra vannet som ellers ville vært infeksjonsfremkallende. Med enkel innstallasjon og lave driftskostnader, er et UV-anlegg godt egnet for deg som ønsker et trygt drikkevann uten bakterier.

Anlegg med osmose-filter for fjerning av salter og fluor i drikkevann

Salter og fluor

Salt og fluor er viktige næringstoffer kroppen trenger, men for høyt inntak kan være skadelig over tid. Hvis du har et for høyt innhold av salter eller fluorider i vannet, vil et osmose-anlegg være en god løsning. Med anleggets osmose-filter på 0.0001 mikrometer, vil kun vannmolekyler og mindre mengder natrium, kalium og magnesium kunne trenge gjennom.

Anlegg for fjerning av radon i drikkevann

Radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i berggrunnen, og både jordluft og grunnvann inneholder radon. Hvis din husholdning benytter grunnvann, vil det være fare for at det inneholder radon. Med Radonett-systemet vil du kunne fjerne optill 99.9% av radongass i vannet.

Anlegg for å justere pH og redusere surhet i drikkevann

Surt vann

Hvis pH-nivået er lavere enn 7, betegnes drikkevannet som surt. Surt vann kan øke utfelling av tungmetaller fra vannrør, og redusere levetid på rørsystemer samt øke faren for lekkasje. Ved å la vannet passere gjennom et NC-filtersystem, vil du kunne øke vannets pH.

Anlegg for fjerning av kalk/hardt vann i drikkevann

Hardt vann/kalk

Mange opplever hardt vann i husstanden, ofte i form av hvite belegg på dusj, oppvaskkummer, glass og i kaffetrakteren. Med et bløtgjøringsfilter vil du kunne redusere mengden kalk i vannet og endelig finne blanke glass i oppvaskmaskinen igjen.

Anlegg for fjerning av humus i drikkevann

Humus

Humus er en betegnelse på organisk materiale som befinner seg i vannet, og gir vannet en karakteristisk gulbrun farge. Med bruk av riktig filtermasse kan du redusere mengden humus og gjøre vannet mindre misfarget.

Screen Shot 2022-01-14 at 9.40.03 am.png
Anlegg for fjerning av jern og mangan i drikkevann

Jern og mangan

Jern og mangan kan føre til ulemper i form av gul farge på vannet, samt dårlig lukt og smak. Det kan også føre til gule/brune flekker på sanitærutstyr, sorte flekker på hvit vask, og store mengder rustslam i rørnettet. Det finnes flere metoder for å fjerne jern og mangan fra vannet, vi hjelper deg med å finne riktig løsning for deg.

Utlufter for fjerning av vond lukt i drikkevann

Lukt

Lukter vannet ditt råtne egg? Da er det mest sannsynlig hydrogensulfid. Dårlig lukt kan også komme av andre naturlige årsaker, og da kan det hjelpe med en utlufter som tilsetter oksygen i vannet og fjerner vond lukt.

For mer informasjon og pristilbud, kontakt oss på telefon 32 81 95 90, eller e-post post@nordiskvannteknikk.no

bottom of page