Nordisk Vannteknikk AS

Rent vann - renere miljø

Kort om oss: 

Nordisk Vannteknikk AS har siden starten i 2004 hatt et grunnleggende engasjement for miljø. Hele vår eksistens er avhengig av rent vann, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag. Nordisk Vannteknikk ble bygget sten for sten, og er i dag en kompetansebedrift som leverer både rådgivning, samt mobile og stasjonære renseløsninger til de fleste bransjer. Nordisk Vannteknikk har også et eget serviceteam som utfører alt fra montasje til service, drift og vannprøvetaking. Vi tilbyr polymerer, kjemikalier, forbruksvarer, komponenter og slitedeler, og med lager i Drammen har vi kort leveringstid på det meste innen kjemi og aktivt kull.

Nordisk Vannteknikk leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

Nordisk Vannteknikk AS