Nordisk Vannteknikk AS
Rent vann - renere miljø

Bussvask med fokus på samfunnsansvar

Et anlegg for bussvask er nå blitt oppgradert med vannbehandlingsanlegg fra Nordisk Vannteknikk. Anlegget overgår kundens krav til resikulering og gjenbruk av vaskevann, og nå står flere vaskehaller for tur. Les mer her.

Nordisk Vannteknikk med bred kompetanse

Nordisk Vannteknikk leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

Vi har også utviklet et produkt for beredskap og absorbsjon av tungmetaller, bly etc. i sårbare resipienter i ulendt terreng. Les mer her eller kontakt oss på tlf 32 81 95 90 for mer informasjon.

Sammen for en renere fremtid

Nordisk Vannteknikk AS har siden starten i 2004 hatt et grunnleggende engasjement for miljø. Hele vår eksistens er avhengig av rent vann, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag.  Nordisk Vannteknikk ble bygget sten for sten, og er i dag en kompetansebedrift som leverer både rådgivning, samt mobile og stasjonære renseløsninger til de fleste bransjer. Nordisk Vannteknikk har også et eget serviceteam som utfører alt fra montasje til service, drift og vannprøvetaking. Vi tilbyr polymerer, kjemikalier, forbruksvarer, komponenter og slitedeler, og med lager i Drammen har vi kort leveringstid på det meste innen kjemi og aktivt kull.

Nordisk Vannteknikk AS