Fettutskiller

Rent vann - renere miljø

Fettutskiller fra NVAS

Nordisk Vannteknikk leverer fettutskillere i ulike modeller, både for enkel plassering over bakken, samt modeller for nedgravning.

Fettutskillere behandler avløpsvann som inneholder fett fra hoteller, restauranter, kafèer og annen næringsmiddelproduksjon. 

Produsert i polyetylen, er CE-merket, tilfredsstiller EN 1825-standard og er godkjent av Sintef. 

Vår minste modell finnes i to størrelser, med kapasitet på hhv. 2 og 4 l/s. Begge er imidlertid kun 70 cm brede, og kan derfor enkelt tas inn gjennom vanlige døråpninger. 

Enkelt vedlikehold.
Tilbehør som inspeksjonsluke, slampumpe etc. kan monteres på begge sider. Valgfri vannretning, inntak og uttak i begge retninger. Etter tømming skal fettutskilleren fylles opp med ferskvann, vannlås sørger for luktfri påfylling.

Tilbehør:

Fettalarm
Inspeksjonsvindu
Mikser
Kontrollpanel til manuell mikser
Kran til ferskvann
Avfallspumpe
Uttrekksrør

Vi fører også fettutskillere som graves ned.

Våre ulike størrelser kan håndtere flow mellom 1 og 25 l/s

Kontakt oss for mer info!

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no