top of page
renseanlegg-for-sigevann.jpeg

Sigevann

Vi har erfaring og kompetanse innen rensing av sigevann for deponier!

Nordisk Vannteknikk NY LOGO.jpg

rent vann - renere miljø

Rent vann.jpeg

Hvem er vi?

Nordisk Vannteknikk leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

Animasjon fra prosjekt

Gjenvinning av Vaskevann for buss

Vi hører gjerne fra deg

Kontakt oss på

Tlf: 32 81 95 90

E-post: post@nordiskvannteknikk.no

bottom of page