top of page
Lamellutskiller
 • Lamellutskiller

  En lamellutskiller er en type sedimenteringstank designet for kontinuerlig fjerning av partikler. Lamellutskillerne har en  høyere kapasitet i samme fotavtrykk som en  tradisjonell sedimenteringscontainer, og egner seg derfor godt innen bygg- og anleggsbransjen hvor plass ofte er mangelvare. I tillegg har lamellutskillerne en løsning for kontinuerlig fjerning av slam, noe som fører til mindre nedetid.

   

  Lamellutskilleren fungerer ved at vannet entrer utskilleren i midten. Vannet presses ned under skilleveggene og opp gjennom lamellene. De glatte overflatene på lamellene sørger for enklere utfelling av partikler, og det rene vannet renner i overløp. Slammet samles i bunnen av tanken og fjernes enten ved en skrue eller pumpe, avhengig av modell. Effekten av sedimentering økes ved bruk av egnet fellingsmiddel.

   

  For mer informasjon og pristilbud, ta kontakt med Dag-Einar Krantz på epost dag-e@nordiskvannteknikk.no eller på mobil 412 43 750.

  • Sedimenteringscontaineren fra Nordisk Vannteknikk AS er den enkleste og billigste løsningen for sedimentering av partikler i forurenset vann. Denne løsningen brukes for å fjerne de groveste sedimentene, og kombineres ofte med andre renseløsninger for å oppnå ønsket rensegrad.

    

   Containeren inneholder 2 skillevegger som vannet føres over og under. Det gjør at større partikler synker til bunnen og danner et slamlag, mens det rene vannet renner i overløp ut av containeren. Slammet må fjernes manuelt med sugebil.

  bottom of page