top of page
Søppelfabrikk

Sigevann

Nordisk Vannteknikk har god erfaring med rensing av sigevann fra deponier. I samarbeid med våre partnere har vi utviklet teknologier for effektiv behandling av sigevann, og leverer alt fra prosjektering og montering, til forbruksvarer, service og full drift.

Hva er sigevann?

Sigevann er regnvann og overflatevann som renner gjennom sprekker i bakken og ned i grunnvannet. Grunnvannet som dannes brukes til ulike formål rundt om i verden, blant annet til drikkevann. Når dette vannet siger gjennom deponier eller andre steder med forurensning, vil det blande seg og forurenset vann vil ende opp i grunnvannet. Det er derfor utrolig viktig at vi sørger for å skille ut de forurensende stoffene før vannet slippes ut.

renseanlegg-for-sigevann.jpeg

Vår teknologi

Nordisk Vannteknikk har god erfaring med utfordringene knyttet til sigevann. Anleggene vi leverer har mulighet til å betydelig redusere forurensende stoffer knyttet til sigevann ved deponier. Disse stoffene inkluderer tungmetaller, fosfor, organiske stoffer, og suspendert stoff.

Våre sigevannsanlegg leveres med en rekke komponenter som sammen sørger for meget gode resultater, både av renhet på vann og produksjon av slam. Prosessen starter med lufting av vannet i containere før det renner videre for kjemisk felling med polyclay og natriumaluminat i et lamellseparator-system. Slammet som fjernes fraktes til en presse hvor slammet effektivt blir avvannet for tørt slam.

Våre metoder har vist seg å være effektive, men alle er prosjekter ulike. Vi jobber derfor tett med hver eneste kunde for å kunne finne den aller beste løsningen for deg og dine utfordringer. 

Bærekraft

Nordisk Vannteknikk er en miljøbedrift, og vi er dedikert til å gjøre det vi kan for en mer bærekraftig verden. Vi har derfor mye fokus på resirkulering og gjenbruk av vann i våre renseanlegg. Stadig flere av våre renseanlegg gjenbruker vaskevann i renseprosessen, noe vi er utrolig stolte over. Hver dråpe teller!

Les mer om våre anlegg for resirkulering og gjenbruk av vaskevann her:

recycling-1341372.png
bottom of page