top of page
konstruksjon

Entreprenører

Innen bygg- og anleggsvirksomhet står vannrensing som en avgjørende utfordring i kampen for bærekraftig utvikling. Med stadig økende urbanisering, utbygging og industriell vekst, har behovet for effektive vannrensesystemer aldri vært større. Vannrensing handler ikke bare om å fjerne partikler og forurensninger fra vannkilder, men også om å opprettholde høy vannkvalitet for både menneskelig bruk og bevaring av økosystemer.

I tillegg til tekniske utfordringer står entreprenører også overfor regulatoriske og administrative hindringer. Endringer i lover og forskrifter rundt vannkvalitet krever at entreprenører holder seg oppdatert og tilpasser seg stadig skiftende krav. Dette krever en proaktiv tilnærming og evnen til å samarbeide tett.

Nordisk Vannteknikk ønsker å være mer enn bare en leverandør av renseutstyr, men også en veileder og samarbeidspartner gjennom hele prosessen.

324525351_565899585403991_3678354178337725732_n.jpg
20200820_122216.jpg
mobilt-renseanlegg.jpg
mobilt-renseanlegg.jpg

Mobile renseanlegg

SKREDDERSYDD FOR BYGGEBRANSJEN

Noen av de vanligste utfordringene entreprenører møter innen vannrensing er plassmangel og kapasitet. Ofte er behovet for kapasitet langt høyere enn plassen man har til rådighet, noe som kan fører til store logistikkutfordringer.

De mobile renseanleggene fra Nordisk Vannteknikk er designet med tanke på disse utfordringene. Produktserien består av en rekke moduler bygget inn i container-løsninger, og er både kompakte og mobile slik at de lettere får plass inne på anleggsområder. Anleggene er dessuten modulære og moduler velges etter behov. Det er derfor både plassbesparende og kostnadseffektivt å velge mobile renseanlegg fra Nordisk Vannteknikk.

Les mer
Rent vann.jpeg

Hva gjør vi?

komplett-mobilt-renseanlegg.jpeg

Sedimentering

Sedimentering er prosessen der partikler i vannet får ligge i ro og synke til bunnen i tanken.

Flokkulering 1.jpg

Kjemisk felling

For å øke effekten av sedimenteringen tilsettes PolyClay eller annen polymer.

NTC - Squeez-R 5.jpg

Avvanning

Filterpresser eller andre avvanningssystemer benyttes for å gjøre slammet mindre kostbart og mer miljøvennlig å bli kvitt.

Posjekter

324525351_565899585403991_3678354178337725732_n.jpg

Nye Drammen Sykehus

Nordisk Vannteknikk har levert to ulike mobile renseanlegg for rensing av vann fra graving og grunnarbeid i forbinnelse med byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

komplett-mobilt-renseanlegg.jpeg

Regjeringskvartalet

På oppdrag fra Implenia leverte Nordisk Vannteknikk AS et mobilt renseanlegg til Akersgata/Grubbegata i mars 2015. Anleggets funksjon skulle være å rense vann fra riving og anleggsvirksomhet i området.

bottom of page