top of page
Renseanlegg for behandling av vann fra bussvask bygget inn i kompakt containerløsning

Svanemerket Vaskehall for Buss og Storbil

Nordisk Vannteknikk har utviklet et renseanlegg for behandling av vann fra vaskehaller for buss og storbiler. Anlegget er svært effektivt og oppfyller kravene for svanemerket.

Renseanlegg for behandling av vann fra bussvask bygget inn i kompakt containerløsning

Recovery of process water from bus washing

Vy Buss is Norway's largest bus company and part of Vy-gruppen, which is the Nordic region's largest land-based public transport corporation. As a major player in public transport in Norway, Vy Buss takes its social responsibility seriously, and promoted a desire certify their wash halls with the Nordic swan eco-label. The Nordic Ecolabel sets strict requirements for emissions of pollution and reuse the washing water, and Nordisk Vannteknikk was commissioned to develop a treatment plant that helps to maintain these requirements.

The result was a treatment system that achieves a high degree of purity of the water, and which allows for up to 90% recovery of the washing water. Since the first plant at Eidsvoll was opened, Nordisk Vannteknikk has delivered two other treatment plants to the Vy Buss facilities in Hamar and Brummunddalen.

290 million liters annually

Washing a bus requires approx. 300 liters of water for washing during summer, and approx. 560 liters per wash in the winter. A reduction in water consumption of 90% means in practice that an average bus wash goes from using around 430 liters of water to using between 50 and 60 litres. An estimate from the Swan Ecolabel shows that if all public transport wash halls in Norway had similar savings, we would save 290 million liters of water annually. This corresponds to more than the annual drinking water needs of 300,000 habitants.

Piler laget av vann som danner et symbol for resirkulering

Anlegget

For at vannet skal kunne gjenbrukes som vaskevann for bussene kreves høy grad av renhet, og for å opprettholde Svanemerket er kravene enda strengere. For å kunne tilfredsstille disse kravene er det nødvendig med flere ulike rensetrinn. 

Oljeutskiller

Første rensetrinn i prosessen er en oljeutskiller. Oljerester forekommer ofte i forbinnelse med vask av kjøretøy, og oljeutskilleren sørger for at disse oljerestene blir skilt ut før vannet renner videre.

Prinsippet til oljeutskilleren er ganske enkelt. Siden olje har lavere tetthet enn vann vil oljen stige til toppen av tanken og lage et lag av oljefilm oppå vannet. Oljeutskilleren er utstyrt med et olje-separasjonsfilter som sørger for å samle oljepartiklene slik at de raskere stiger til toppen. Vann fritt fra olje renner derfor ut gjennom et utløp plassert midt på tanken. Dette er for å unngå oljefilmen på toppen samtidig som å unngå for mye av slammet som samler seg på bunnen.

Fettutskiller ombygd til en oljeutskiller med prøvetaker
Bio-tanker som en del av et renseanlegg for vaskevann fra buss

Kjemisk felling

Etter at oljerester har blitt skilt ut går vannet videre til kjemisk felling. Kjemisk felling er en prosess der det tilsettes midler for å øke effekten av sedimentering og fjerne større mengder med partikkelforurensing i vannet. Denne partikkelforurensingen kan være alt fra asfaltrester til bergarter og tungmetaller, alt som kjøretøy kan bli utsatt for på veiene.

Produktet som tilsettes er det effektive fellingsmiddelet Polyclay. Polyclay er en pulverisert, semi-granulær polymer som direkte i tankene uten behov for å blandes med vann først. Sammen med et middel for koagulering og pH-justering tilsetter Polyclay i en miksetank hvor tilsetningsmidlene blir blannet godt inn i vannet før vannet føres videre til større tanker for sedimentering. Her samles partiklene i bunnen av tanken mens det rene vannet renner videre i overløp.

Bio-anlegg

Bio-anlegget er et viktig steg i renseprosessen for vann fra vaskehaller. I tillegg til å fjerne biologisk forurensing kjøretøyene møter på veien, fjerner også bio-anlegget vaskemidler brukt for å vaske kjøretøyene.

Bio-anlegget er to tanker som er fylt opp med biofilterkuler. Disse kulene brukes for å skape overflate i vannet som bakterier kan vokse på. Når vannet føres gjennom bio-anlegget sørger disse bakteriene for å konsumere næringstoffer som finnes i vannet. Når bakteriene dør synker de til bunnen i tanken og samles sammen med slammet fra den kjemiske fellingsprosessen.

Innsiden av et bio-anlegg som består av biomedia for fjerning av såpe i vaskevann fra buss
Tanker for oppsamling av rent vann i et renseanlegg for vaskevann fra buss

Etterbehandling

Etter både kjemisk felling og biologisk renseprossess føres vannet til en oppsamlingstank for rent vann. Før dette vannet gjenbrukes til vasking av nye busser kjøres dette vannet gjennom en etterbehandlingssyklus. Her pumpes vannet gjennom et sandfilter, et kullfilter og en UV-anlegg, før vannet returneres til tanken.

Denne syklusen kjøres kontinuerlig for å opprettholde så høy vannkvalitet som mulig. Når behovet for vann i vaskeanlegget melder seg vil anlegget automatisk stenge etterbehandlingssyklusen og sende vann til vaskeanlegget.

Avvanning av slam

Gjennom renseprosessen vil det samles en mengde slam i bunnen av tankene. Dette slammet må fjernes og avvannes for mest mulig effektiv og økonomisk håndtering.

Nordisk Vannteknikk leverer en rekke ulike løsninger for håndtering av oppsamlet slam. I dette tilfellet har det blitt tatt i bruk et enkelt og plassbesparende system for håndteringen av slammet fra anlegget, ev enkel avvanningscontainer. En hullet container er plassert oppå et oppsamlingskar for effektiv avrenning. En avvanningssekk er plassert i containeren for å samle slammet som pumpes ut fra bunnen av tankene. Vannet renner gjennom sekken og hullene i containeren og ned i oppsamlingskaret under hvor det blir pumpet tilbake til tankene for rensing. Når sekker en full kan den enkelt løftes ut og en ny sekk plasseres inn.

IBC-tank for oppsamling av slam fra renseanlegg for behandling av vaskevann fra buss

Compact facility

Nordisk Vannteknikk has developed a smaller version of the treatment plant for bus washing. The facility is built on the same principle as the larger bus washing facilities, but is of a smaller size.

If you lack space or do not need as high a capacity, this is a good alternative for a lower price.

Kompositt-tanker for filtrering av vann montert på en skid
Automatiske ventiler montert på et industrielt vannrenseanlegg
Automatiske ventiler montert på et industrielt vannrenseanlegg
Kompakt anlegg for rensing av vaskevann for buss og storbil montert på en skid

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon eller et pristilbud? Kontakt Hans-Kristian på tlf. 916 59 500, eller e-post hans-kristian@nordiskvannteknikk.no

bottom of page