top of page
Sedimenteringscontainer

Sedimenteringscontainer

Sedimenteringscontaineren er en enkel løsning for effektiv sedimentering av partikler i forurenset vann.

 

For mer info og pristilbud, ta kontakt med Dag-Einar Krantz på epost dag-e@nordiskvannteknikk.no eller på mobil 412 43 750.

  • Sedimenteringscontaineren fra Nordisk Vannteknikk AS er den enkleste og billigste løsningen for sedimentering av partikler i forurenset vann. Denne løsningen brukes for å fjerne de groveste sedimentene, og kombineres ofte med andre renseløsninger for å oppnå ønsket rensegrad.

     

    Containeren inneholder 2 skillevegger som vannet føres over og under. Det gjør at større partikler synker til bunnen og danner et slamlag, mens det rene vannet renner i overløp ut av containeren. Slammet må fjernes manuelt med sugebil.

  • For mer info og pristilbud, ta kontakt med Dag-Einar Krantz.

    Epost: dag-e@nordiskvannteknikk.no

    Mobil: +47 412 43 750

bottom of page