top of page
vaskehall-med-renseanlegg-for-prosessvann.jpg

Vy Buss

Gjenvinning av vaskevann fra bussvask

Vy buss er Norges største busselskap og en del av Vygruppen som er Nordens største landbaserte transportkonsern. Som en stor aktør innen kollektiv transport i Norge tar Vy buss sitt samfunnsansvar på alvor, og fremmet et ønske om å svanemerke deres vaskehaller. Svanemerket stiller strenge krav til blant annet utslipp og gjenbruk, og Nordisk Vannteknikk fikk i oppdrag å utvikle et renseanlegg som bidrar til å opprettholde disse kravene.

Resultatet ble et renseanlegg som oppnår en høy grad av renhet på vannet, og som gir mulighet for opptil 90% gjenvinning av vaskevannet. Siden det første anlegget på Eidsvoll ble åpnet har Nordisk Vannteknikk levert to øvrige renseanlegg til henholdsvis Hamar og Brummunddalen.

290 millioner liter vann i året

Til vasking av en buss trengs ca. 300 liter vann til sommervask, og ca. 560 liter per vask i vinterhalvåret. En reduksjon av vannforbruket på 90% betyr i praksis at en gjennomsnittlig bussvask går fra å bruke omlag 430 liter vann til å bruke mellom 50 og 60 liter. Et anlsag fra svanemerket viser at om all fylkeskommunal bussvask hadde hatt tilsvarende besparelser ville vi spart 290 millioner liter vann årlig. Det tilsvarer mer enn det årlige drikkevannsbehovet til 300 000 nordmenn.

IMG_0899.JPEG

50% anlegg

Nordisk Vannteknikk har utviklet en mindre utgave av renseanlegget for bussvask. Anlegget er bygget på samme prinsipp som de større bussvaskeanleggene, men er av mindre størrelse.

Om du mangler plass eller ikke har behov for like høy kapasitet er dette et godt alternativ for en lavere pris.

DSC_0297.JPG
DSC_0293.JPG
DSC_0291.JPG
50prosent anlegg 1.png
IMG_0899.JPEG
bottom of page