Gjenvinning av vaskevann for Bussvask

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk setter stor pris på å samarbeide med selskaper som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi har nå oppgradert et bussvaskeanlegg med vannbehandlingsanlegg i mobil containerløsning. Anlegget viser seg å gjenbruke 80-95% av vaskevannet, som betyr at det kun brukes mindre mengder nytt vann pr buss. 

Anlegget er dimensjonert til ca. 1,5 - 2,0 m3/t, og har i tillegg en buffer før og etter, hver på 4 m3.

Til vasking av en buss trengs ca 300 liter rent vann til sommervask, og ca 560 liter pr vask i vinterhalvåret. Vårt anlegg har nå resultater som viser 80 - 95% gjenbruk av vannet, som betyr at hver buss kun behøver ca 20 liter nytt vann pr. rengjøring i sommerhalvåret.

Kunden er svært tilfreds med resultatet både miljømessig og økonomisk, og nå skal flere vaskehaller oppgraderes på samme måte.

Anlegget har følgende teknologier:

Felling ved bruk av fellingsmiddelet Polyclay i tillegg til aluminiumsklorid (Alupac) 

Biologisk behandling

Slam samles i en filterpose for enkel avhending uten bruk av sugebil på produsert slam.

Systemet har fjernovervåking, og sensorer for gjennomstrømming, vannmåling, pH og buffernivå.

Kontakt oss gjerne for mer info på tlf 32 81 95 90, eller på mail post@nordiskvannteknikk.no