Trommelfilter

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk leverer trommelfiltre i
svært ulike størrelser. De minste har en kapasitet på ca. 20 m3/time,
mens de største kan takle opp mot 5.000 m3/time. Trommelfiltre benyttes som forfilter eller grovfilter av partikler i størrelser fra my til cm, og er
velegnet på steder hvor det stilles krav til kompakt konstruksjon.

Funksjon:
Vann og partikler mates inn i den roterende trommelen som er bygd opp av en valset hullplate og en snegle. Vannet renner ut gjennom hullene, og partikler føres frem til utløpet der det pumpes bort.
En roterende børste og spyledyser holder trommelen ren.
Et selvrensende filter sørger for at spyledysene ikke tilstoppes.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no