Slamavvanning med Tumbl-R

Rent vann - renere miljø

Tumbl-R

Tumbl-R er et system som brukes til avvanning av slam.
Det er et alternativ til de klassiske slamavvanningsteknikkene som bl.a. sentrifuge og filterpresse.

Dette systemet kan også brukes som et selvrensende filter i ulike applikasjoner.
Flere rader med roterende ovale skiver montert mellom stasjonære filterplater skaper et optimalisert avvanningssystem som samtidig er konstruert for å hindre tiltetting.

En justerbar endeplate kan skape ekstra trykk på slamkaken for å forbedre anleggets avvanningsegenskaper.

Avvanningsprosessen kan kjøres både med og uten polymerdosering, avhengig av slammets sammensetning.

Tumbl-R er lite energikrevende på grunn av at systemet kjører med lav hastighet.
Tumbl-R er produsert av korrosjonsbestandige komponenter som gir lang levetid.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no