Sedimenteringscontainer

Rent vann - renere miljø

Våre sedimenteringscontainere med kammere og vannbrett for seriekobling (laksetrapp) leveres i størreslser fra 28 m3 til 38 m3.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no