top of page

Samarbeidspartnere

Nordisk Vannteknikk har en rekke samarbeidspartnere, både leverandører og kunder, som vi kontinuerlig jobber tett og godt med for å kunne tilby de aller beste løsningene innen ulike industrier. Les mer om hvem vi samarbeider med her.

Lindum

lindum_logo.png

Lindum er en miljøbedrift i Drammen som har som visjon å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning. De har virksomhet på østlandet og deler av vest- og sørlandet, og jobber stadig med å utvikle ny teknologi for gjenvinning av ulike ressurser.

I samarbeid med Lindum har Nordisk Vannteknikk levert flere anlegg for å behandle ulike materialer, blant annet et nytt oljebehandlingsanlegg som renser flytende masser, med mottak for både sandfang og oljeholdig masser.

Vy

Vy buss er Norges største busselskap og er en del av Vygruppen som er Nordens største landbaserte transportkonsern. Virksomhetsområder for Vygruppen er tog, buss og godstransport i Norge og Sverige.

 

I tillegg til å jobbe for å kunne tilby kunder et godt og miljøvennlig kollektivt transporttilbud, tar Vy sitt samfunnsansvar alvorlig også på andre måter. Vi har derfor jobbet sammen med Vy buss for å oppgradere flere av deres mange vaskehaller med et renseanlegg som gjør at de effektivt kan gjenbruke opptil 95% av vaskevannet, samt redusere utslipp av tungmetaller til et minimum. Vi er stolte av å få jobbe sammen med en bedrift som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Les mer om vårt samarbeid med Vy buss her:                                   

vy_logo.jpg

Andre samarbeidspartnere

bottom of page