Prosjekt skipsverft

Enter subtitle here

Rengjøring og vedlikehold av fiskebåter gir krav til rensing av alt fra bunnstoff, såper, avfettings- og desinfiksjonsmidler.
Nordisk Vannteknikk designer vannrensingsanlegg som dimensjoneres ut fra vår erfaring med tilsvarende applikasjoner, samt ihht. forskrift om begrensing av forurensing som:

PAH
PFC
SS

Anlegget avbildet til venstre er levert i 2015, og har kapasitet på 120 m3/døgn. Felling skjer ved hjelp av PolyClay. I tillegg er anlegget utstyrt med både sand- og kullfiltrering.

 For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no