Prosjekt Regjeringskvartalet

Rent vann - renere miljø

Nye Regjeringskvartalet
Oppdragsgivere: Implenia og Veidekke

På oppdrag for Implenia plasserte Nordisk Vannteknikk ut et renseanlegg i Akersgata/Grubbegata i mars 2015. Renseanlegget har kapasitet på opptil 60 m3/t, og har siden oppstart renset vann fra riving og anleggsvirksomhet i regjeringskvartalet. Prosjektet er ennå ikke ferdigstilt, og Veidekke er nå vår oppdragsgiver. De valgte å videreføre vår renseløsning frem til ferdigstillelse.  
Anlegget har pH justering, kjemisk felling og kullfilter for tungmetaller.