Prosjekt Drammen Sykehus

Rent vann - renere miljø

Nye Drammen Sykehus
Oppdragsgivere: Marthinsen & Duvholt

Renseanlegg med kapasitet opp til 70m3/t tilpasset sterkt forurenset grunn.

Her brukes 38m3 sedimenteringscontainer, reaktorcontainer for pH justering, reaktorcontainer med tilsetning av flokkulanten Polyclay, samt lamellseparatorer og kullfilter for tungmetaller. Kontrollcontainer med online logging og sms-varsling for turbiditet, pH , vannstrøm og ledningsevne.