Produkter
Rent vann - renere miljø

Industri

Biologisk rensing
Fettutskiller
Filterpresse
Flotasjonsanlegg
Gjenbruk av vann
Inndampingsanlegg/osmose
Kjemisk felling
Kontrollcontainer
Lamellseparator
Mekanisk rensing
Mottaksanlegg
Oljeutskiller
PFOS/PFAS
PH nøytralisering
Prosessvann
Sandvaskeranlegg
Slambehandling
Slop- / Kakasbehandling
Tanker / tankanlegg
Trommelfilter


Polymer og flokkulering

Drewfloc
PolyClay

Drikkevann

Bløtgjøring
Disposorb kullfilter
Osmose
UV

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Kjemikalier

Jernklorid
Natriumaluminat
Natriumsulfid
Natronlut
Polyaluminiumklorid
Skumdemper
Urea
mm.