Polyclay

Rent vann - renere miljø

Behandlingen av forurenset vann oppnås gjennom flokkulering ved å bruke PolyClay. På denne måten får vi en utmerket felling. Prosessen er både rask og enkel, og alle PolyClay variantene er basert på naturlige midler.

PolyClay er en pulverisert semi-granulær polymer, og pulveret tilføres direkte i det forurensede vannet. De ulike komponentene oppløses og reagerer i rekkefølge. PolyClay er pH-justerende, og virker både ionbeskyttende, koagulerende og flokkurerende. PolyClay har derfor mange fordeler fremfor tradisjonelle kjemikalier.

Behandling av avfallsvann med PolyClay

 • Ved bruk av PolyClay elimineres håndteringen av sterke syrer og baser.
 • PolyClay binder opp slammet slik at forurensningen ikke vaskes ut ved deponering. Denne prosessen konsentrerer farlige stoffer i slammet, og gir dermed vesentlig kostnadsbesparelse ved avhending.
 • PolyClay er perfekt til avvanning, fordi det holder svært godt på solider. Ved bruk av filterpresse vil slamkakene normalt innholde om lag 50-60% tørrstoff(TS).
 • PolyClay er påvist å være svært effektiv til å fjerne metaller i vannet.
 • PolyClay reduserer KOF og suspenderte solider mer effektivt enn tradisjonelle metoder ved behandling av forurenset vann.
 • PolyClay har rask reaksjons-og flokkuleringstid som muliggjør rask behandling av avløpsvann.

PolyClay fjerner/reduserer bl.a. følgende:

 • Tungmetaller
 • Maling
 • Latex
 • Vannbasert blekk
 • Suspendert stoff
 • Fargestoffer
 • Oljer
 • Lim
 • Fosfater
 • Ikke løselig KOF
 • TOC
For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no