For mer informasjon og pristilbud, kontakt Lisbeth på:

Mobil: +47 901 14 105

E-post: lisbeth@nordiskvannteknikk.no

Oljeutskiller og Fettutskiller

Oljeutskillere og fettutskillere er blant de mest populære produktene vi leverer. Det er fordi produktene er lette å installere, krever minimalt med vedlikehold og har en rekke bruksområder. Les mer om våre oljeutskillere og fettutskillere her.

Oljeutskiller stående med prøvetaker

Oljeutskiller

Oljeutskilleren brukes for å separere olje fra forurenset vann, enten før utslipp, eller før vannet skal videre renses i et renseanlegg. Eksempler på bruksområder for oljeutskillere er regnvannsavrenning fra bensinstasjoner, parkeringsplasser og vei, garasje, vaskehaller for biler og andre kjøretøy, og en rekke ulike industriformål.

 

Våre oljeutskillere er raske og enkle å installere. Samtidig har de få bevegelige deler, noe som gir lang levetid og gjør at de krever lite vedlikehold. Den største modellen kommer også med en uttrekkbar servicesjakt med en innebygget stige for å gi enkel tilgang til tanken.

Kompakt oljeutskiller stående for enkel tilkobling

Nordisk Vannteknikk leverer en rekke ulike modeller av oljeutskillere, i en rekke ulike størrelser og kapasiteter. Vi kan levere oljeutskillere som er ment til å stå på bakkenivå, eller som kan graves ned, og de fleste modellene er også designet slik at man kan få de gjennom en vanlig dør for installasjon inne. Vi har i tillegg en mobil oljeutskiller til utleie levert i en isolert krokkasse for rask levering og enkel tilkobling. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne løsningen som passer perfekt til dine behov.

Mobil oljeutskiller i isolert krokkasse for enkel tilkobling

Fettutskiller

Fettutskillerne har mange likheter med oljeutskillerene i forhold til komponenter, vekt installasjon og vedlikehold. Fettutskilleren sørger for å skille ut fett fra prosessvannet slik at du unngår å tette avløpsrør, samt hindre utslipp av fettholdig vann. Bruksområder for fettutskiller er ved matvarefabrikker, hoteller, serveringssteder eller andre steder hvor matvareproduksjon eller matlaging utføres.

Fettutskiller stående

I likhet med oljeutskilleren er fettutskilleren lett og kompakt, noe som gjør installasjon enkel og rask. Fettutskilleren er også designet slik at den kan passere gjennom dører for installasjon innendørs, for eksempel på bakrommet i en restaurant, men kan også plasseres ute både over og under bakken. Fettutskilleren krever lite vedlikehold, og har i likhet med oljeutskilleren den samme enkle tilgangen til tanken med servicesjakt og stige.