Natriumaluminat

Rent vann - renere miljø

Natriumaluminat også kalt flytende natriumaluminat eller sodiumaluminat er en oppløsning som er mye brukt til rensing av avløpsvann fra industrien og fra kommunalt avløp.
Produktet har høy renhet og høyt innhold av aluminium. I vannbehandling er det godt egnet
for utfelling av partikler, fosfater og til pH justering.

Eksempel på bruksområder:
Rensing av vann fra alle typer næringsmiddelindustri
Kommunalt avløp
Gruveindustri
Metallindustri
Borevann fra tunnelboring
Tungemetallrensing
Produktet brukes også i betongindustrien for å redusere tørketiden (hurtigherding).

Natriumaluminat brukes også til liming av papir, ved fremstilling av såper, benglass (melkeglass), lakkfarger, som beis ved alizarinfarging, i emaljeindustrien m.m.

Natriumaluminat erstatter
lut. Produktet er godkjent av Mattilsynet til rensing av drikkevann. Produktet
kan i noen tilfeller erstatte andre tradisjonelle fellingsmidler som
PAX/jernklorid og lut, dvs en bruker kun et produkt istedenfor to.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no