Lamellseparator

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk har lang erfaring med vannrensing, slambehandling og utfordringer on site, både logistikk- og plassmessig. Denne kunnskapen og erfaringen har vi benyttet til å utvikle vår egen lamellseparator. Denne er plassert i en 38m3 container, og er konstruert spesielt med tanke på følgende:

* Minst mulig plasskrevende
* Høyest mulig vannstrøm
* Lengst mulig oppholdstid i separatoren
* Enkel frostsikring
* Enklere måte å tømme slammet uten å stoppe eller tømme ned anlegget.
* Mest mulig selvgående
* Rimelig i drift.

Vi leverer også stasjonære separatorer i alle størrelser.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no