top of page
overvåking-av-elver-og-vassdrag.png

Kontrollcontainer

En kompakt og enkel løsning for overvåking av elver og vassdrag.

Nordisk Vannteknikk AS har gleden av å presentere vår
enkle og plassbesparende løsning for overvåking av elver og vassdrag.
Kontrollutslippsanlegget er lite plasskrevende, og kan enkelt overvåkes med
mobiltelefon.

Vår standard 8 fots kontrollcontainer er isolert og
inneholder prøvetaker, pH-avlesning, turbiditetsmåling, vannmengdemåler,
styring og online loggføring.

Containeren i stål plasseres etter bassenger før
utslipp til resipient, og kan leveres i en diskrè farge tilpasset naturen,
eller den kan kles med villmarkspanel, også ferdig beiset om det er ønskelig.

Automatisk vannprøvetaker

Kontrollcontaineren er utstyrt med en automatisk prøvetaker som jevnlig tar prøver av vannet. Frekvensen av vannprøvetakningen kan stilles inn etter dine behov, med mulighet for mengdeproposjonal prøve eller ukeblandprøve. Det er også mulig å ta vannprøve manuelt ved behov.

pH avlesning

Anlegget har en pH-måler som konstant leser pH nivået i vannet. Denne er alltid aktiv slik at du hele tiden kan følge med på om vannet er for surt, for basisk, eller akkurat det nivået som passer resipienten du overvåker.

IMG_1961.jpg

Turbiditetsmåler

Turbiditetsmåler gir svar på hvor mange partikler som finnes i vannet, noe som er et viktig parameter for å måle vannkvalitet. Turbiditetsmåleren måler mengden partikler ved hjelp av lys og hvordan det reflekteres gjennom vannet. Ved mange partikler vil vannet reflekteres i mange ulike retninger som gir utslag i form av høy turbiditet. Enten du ønsker så lite partikler som mulig, eller du ønsker et spesifikt antall partikler i vannet for å oppnå best mulig resultater innenfor din industri, vil vår kontrollcontainer oppnå presis måling av turbiditet.

Ledningsevne

Anlegget har også mulighet for å måle ledningsevne, altså vannets evne til å lede strøm. Dette er et instrument som kan måle vannets innhold av strømledende mineraler som mineralsalter og kalk.

Vannmengdemåler

Vannmengdemåleren i containeren måler hvor mye vann systemet kjører til enhver tid. Det vil si at du kan holde et øye med hvor mye vann som går fra anlegget og ut i resipient, og du kan raskt se om vannmengden synker eller stiger. I loggføringen kan du også se på hvilket tidspunkt vannmengden har økt eller sunket. Vannmengdemåleren har stor kapasitet og gir informasjon om hvor mange kubikkmeter vann som går i timen, samt hvor mange kubikkmeter som har gått igjennom systemet totalt.

Styring og online loggføring

Med vår løsning for overvåking kan du enkelt styre komponenter som vannprøvetaker online gjennom pc eller mobile enheter. Om du også ønsker en renseløsning for vann kan dette også styres fra samme system. Online loggføring er også en del av tilbudet hvor du kan overvåke alle parametere online. Her kan du enkelt se en oversikt over alle målinger, på hvilke tidspunkt hendelsene oppstår og sammenhenger mellom ulike målinger og eventuelle utslipp, alt fra mobiltelefonen.

Anlegget har minimale vedlikeholdskostnader, kun service to ganger pr år med kontroll og kalibrering må påberegnes.

Ønsker du mer informasjon eller et pristilbud? Kontakt Dag Einar Krantz på 412 43 750, eller på dag-e@nordiskvannteknikk.no

bottom of page