Kontrollcontainer

Rent vann - renere miljø

Anlegg for overvåking av
elver og vassdrag.

Nordisk Vannteknikk AS har gleden av å presentere vår
enkle og plassbesparende løsning for overvåking av elver og vassdrag.
Kontrollutslippsanlegget er lite plasskrevende, og kan enkelt overvåkes med
mobiltelefon.

Vår standard 8'' kontrollcontainer er isolert og
inneholder prøvetaker, pH-avlesning, turbiditetsmåling, vannmengdemåler,
styring og online loggføring.

Containeren i stål plasseres etter bassenger før
utslipp til resipient, og kan leveres i en diskrè farge tilpasset naturen,
eller den kan kles med villmarkspanel, også ferdig beiset om det er ønskelig.

Anlegget har minimale vedlikeholdskostnader, kun service
to ganger pr år med kontroll og kalibrering må påregnes.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no