top of page

Kjemikalier

Kjemikalier er en viktig del av prosessen for rensing av vann, blant annet for å justere pH, flokkulere og filtrere vannet. Med lager i Drammen har vi kort leveringstid på alt av kjemikaler våre renseanlegg trenger for å oppnå optimal effekt.

Polyclay

Polyclay er vårt mest brukte flokkuleringsmiddel og gir en meget god felling. Fellingsprosessen er rask og enkel, noe som er gunstig ved rensing av vann i store mengder. I tillegg er Polyclay pH-justerende, og virker både ionbeskyttende, koagulerende og flokkurerende. Alle våre varianter av Polyclay er basert på naturlige midler.

Polyclay kan leveres som enkelt sekker på 25kg, paller med 40 sekker på 1000kg, og som big bags på 1000kg.

Flokkuleringsmiddel av typen Polyclay for vannrensing i 25kg sekk
Flokkuleringsmiddel av typen Praestol for vannrensing i 25kg sekk

Praestol

Praestol er et annet flokkuleringsmiddel vi leverer. Praestol skaper meget god felling og brukes ofte i våre renseanlegg for å gjøre slammet tykkere før det blir presset i en slam- eller filterpresse. Det gir gode resultater og gjør at slammet som samles får minimalt med fuktighet og derfor økonomisk gunstig å håndtere.

Praestol finnes i både flytende form og pulverform, og leveres i 25l kanner, 1000l IBC, 25kg sekker, paller med 40 sekker på 1000kg, og som big bags på 1000kg.

Aktivt kull

Aktivt kull er karbonmateriale med enorm overflate som gir svært god absorbsjon av forurensing både i vann og luft.

Vi er forhandler av Filtrasorb 400 fra Chemviron. Dette kullet er av ypperste kvalitet, og har vist gode resultater innen fjerning av PFOS. I tillegg er det godkjent til bruk for drikkevann.

Filtrasorb 400 er lagervare hos oss i Drammen, både i sekker på 25kg og big bags på 500 kg. Vi tilbyr rask levering over hele landet. Vi tilbyr også kullfiltere i ulike størrelser og til ulike formål, samt spesialdesignede filterpølser til plassering i terreng.

Aktivt kull for vannrensing i 25kg sekk
Aktivt Kull
Koaguleringsmiddel og pH justerende middel av typen Pac18 for vannrensing i 1000l IBC

Norpac 18

Norpac 18 er et koaguleringsmiddel som brukes ofte og til en rekke ulike renseprosesser. Produktet er av god kvalitet og har egenskaper som gjør det utmerket til rensing av vann. Stoffet virker som en flokkuleringsmiddel, samt som et middel for og senke pH, noe som gjør at det passer godt sammen med andre typer flokkuleringsmiddel for meget god felling av partikler.

Nordisk Vannteknikk leverer Norpac 18 i 25l kanner og 1000l IBC.

Natriumaluminat

Natriumaluminat, også kalt sodiumaluminat, er en oppløsning som er mye brukt til rensing av avløpsvann fra industrien og fra kommunalt avløp. Produktet har høy renhet og høyt innhold av aluminium. I vannbehandling er det godt egnet for utfelling av partikler, fosfater og til pH-justering ved for lav pH.

Produktet har mange bruksområder, blant annet for rensing av vann fra alle typer næringsmiddelindustri, vann fra kommunale avløp, gruveindustri, metallindustri, tungmetallindustri, borevann fra tunnelindustri, og betongindustri for å redusere tørketid. Natriumaluminat er også godkjent av mattilsynet for rensing av drikkevann.

Natriumaluminat leveres i 25l kanner og 1000l IBC.

Natriumalimunat for vannrensing i 1000l IBC
En rekke kjemikaler til bruk i vannrenseprosesser

Andre kjemikalier

Nordisk Vannteknikk har også en rekke andre kjemikalier på lager som hyppig brukes i våre anlegg. Blant disse kjemikaliene er:

  • Natronlut - for å justere opp pH

  • Jernklorid - for å redusere pH

  • Skumdemper - for redusering av skum som danner seg i anlegg

Disse kjemikaliene leveres i 25l kanner og 1000l IBC.

For mer informasjon og pristilbud, kontakt oss på telefon

32 81 95 90, eller på e-post post@nordiskvannteknikk.no

bottom of page