Industri

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk AS har levert løsninger og rensesystemer til mange ulike prosesser. Vi har kompetanse og erfaring både innen biologisk, kjemisk og mekanisk vannbehandling.

Nøkkelord:

PFOS
Biologisk rensing
Filterpresse
Flotasjonsanlegg
Gjenbruk av vann
Inndampingsanlegg/osmose
Kjemisk felling
Kontrollcontainer
Lamellseparator
Mekanisk rensing
Mottaksanlegg
Oljeutskiller
PH nøytralisering
Prosessvann
Sandvaskeranlegg
Slambehandling
Slop- / Kakasbehandling
Tanker / tankanlegg
Trommelfilter