top of page
Renseanlegg for prosessvann etter bussvask

Gjenvinning av prosessvann

Norges første svanemerkede vaskehall for buss

Renseanlegg i to etasjer plassert ved siden av vaskehall for buss

Nordisk Vannteknikk setter stor pris på å samarbeide med selskaper som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi har nå oppgradert et bussvaskeanlegg med vannbehandlingsanlegg i mobil containerløsning. Anlegget viser seg å gjenbruke 80-95% av vaskevannet, som betyr at det kan brukes mindre mengder nytt vann pr. buss.

Anlegget er dimensjonert til ca. 1,5 - 2,0 m3/t, og har i tillegg en buffer før og etter, hver på 4 m3.

Til vasking av en buss trengs ca 300 liter rent vann til sommervask, og ca 560 liter pr vask i vinterhalvåret. Vårt anlegg har nå resultater som viser 80 - 95% gjenbruk av vannet, som betyr at hver buss kun behøver ca 20 liter nytt vann pr. rengjøring i sommerhalvåret.

Resultat etter rensing av det skitne vaskevannet
20200603_142154.jpg
Vaskehall for buss med renseanlegg for rensing av prosessvannet

Opptill

2000

liter i timen

bottom of page