Flytebrygge
Rent vann - renere miljø

Våre egne flytebrygger er utviklet for enkel, rimelig og lett håndterlig tining og sirkulasjon av vann for å forhindre frostdannelser i containere og frordrøyningsbasseng.

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no