Flytebrygge

Rent vann - renere miljø

Våre egne flytebrygger er utviklet for rimelig og enkel håndterlig og sirkulasjon av vann i containere og frordrøyningsbasseng. På denne måten vil det reneste vannet bli pumpet videre til behandling, og forbruket av kjemikalier kan reduseres. 

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no