Flotasjonsanlegg

Rent vann - renere miljø

Flotasjonsanlegg er spesielt godt egnet til rensing av lette organiske materialer hvor det er behov for høy kapasitet. Flotasjon kan benyttes som egen renseenhet eller i sammenheng med kjemisk og biologisk rensing av spillvann.

* Kapasitet: 3 - 1000 m3/time
* Utforming: Runde eller firkantede

Bildet til venstre viser flotasjon i matvareproduksjon, og er del av et anlegg med trommelfilter, dispersjon og bio. Dette har en kapasitet på 6 m3 pr time.

Overlevert og igangsatt høsten 2018.