Filterpresser

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk leverer filterpresser i
svært ulike størrelser og prisklasser, og alt fra manuelle til halv- eller helautomatiske.

Filterpresser brukes til separasjon av væsker og partikler, samt avvanning av slam fra industri og produksjon samt kommunalt avløpsvann.

Nordisk Vannteknikk leverer presser både for salg og utleie. Vi kan også gjennomføre både små tester og større pilotforsøk både ved vårt hovedkontor og på site som danner grunnlag for en bedre beslutningsprosess. 


For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no