Drikkevann

Rent vann - renere miljø

Nordisk Vannteknikk AS leverer alt fra små UV-anlegg til komplette containere med kapasitet nok til de største hyttefelt i Norge. 

Vi leverer

UV-anlegg for fjerning av bakterier/Ecoli

Sand- og kullfiltere for fjerning av jern/mangan

Bløtgjøringsanlegg ved hardt vann/kalk

Osmose-anlegg for fjerning av salt/hardhet

Partikkelfiltrering, fjerning av humus/SS

For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no