Ctech

Rent vann - renere miljø

Tungmetaller og miljøgifter

Nordisk Vannteknikk tilbyr effektive renseløsninger for rensing av industriavløp. Vårt Ctech CPS rensesystem benyttes bl.a for rensing av tungmetaller, miljøgifter(PCB-PFOS/PFAS- PAH)etc

Anleggene er enkle å drifte og vedlikeholde og krever lite tilsyn. CPS og CBS leveres i mange forskjellige modeller. Anleggene kan også tilpasses applikasjonen om det skulle være ønskelig.For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no