Beredskap

Rent vann - renere miljø

Filterpølser for tungmetaller og PFAS

For plassering i terreng har vi utviklet en formsydd filterpølse fylt med aktivt kull av høy kvalitet for absorbsjon av PFAS og tungmetaller i bekk og vannveier.

Denne konstruksjonen spesialsys etter ønske, og kan leveres med stropper for helikopterløft. Våre filterpølser ble opprinnelig utviklet for oppsamling av tungt nedbrytbare PFAS-stoffer på brannøvingsfelt på forsvarets flyplasser, men har vist seg å være svært effektive også på vannårer ved skytebaner for oppsamling av bly/tungmetaller.

Våre mobile filterløsninger kan tilpasses ulike bruksområder, og leveres i alt fra små enheter på 50 kg til store pølser med stropper for helikopterløft.


For mer informasjon og pristilbud,
kontakt oss på
Tlf 32 81 95 90
Mail: post@nordiskvannteknikk.no